فایل ورد (word) تأخير زماني امواج تشکيل شده در خليج فارس در طي توفان گونو سال 2007 ميلادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تأخير زماني امواج تشکيل شده در خليج فارس در طي توفان گونو سال 2007 ميلادي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تأخير زماني امواج تشکيل شده در خليج فارس در طي توفان گونو سال 2007 ميلادي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تأخير زماني امواج تشکيل شده در خليج فارس در طي توفان گونو سال 2007 ميلادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تأخير زماني امواج تشکيل شده در خليج فارس در طي توفان گونو سال 2007 ميلادي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برای بهبود پیشبینی سیلابهای ساحلی در این تحقیق، امواج ناشی از توفان با مدل شبیهسازی شده است. مدل سوآن برای شبیه سازی ار تفاع مؤثر امواج در محدوده جزیره قشم استفاده شده است. با کمک اطلاعات باد شش ساعته در ماه می سال 2007 میلادی امواج در منطقه خلیج فارس، منطقه اولیه، شبیهسازی شده و بهعنوان شرایط مرزی برای منطقهی مورد مطالعه، منطقهای در طول جغرافیایی56/5-52/8 درجه شرقی و عرض27/3-26/5 درجه شمالی شامل جزیره قشم، مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات توفان گونو با استفاده از اطلاعات فشار جو و سرعت باد در منطقهی مورد مطالعه در ده روز اول ماه ژوئن مورد تحلیل قرار گرفته و امواج با شرایط مرزی بهدست آمده در این ناحیه شبیهسازی شده است. بهمنظور پیشبینی ارتفاع مؤثر امواج معادله رگرسیونی بین فشار جو، سرعت باد و ارتفاع مؤثر موج برآورد نموده که نشان دهنده این است که 85 % از تغییرات در ارتفاع موج وابسته به تغییرات در سرعت باد و فشار جو است. تأخیر زمانی میان سرعت باد و ارتفاع موج در طی توفان گونو با محاسبه همبستگی متقابل بین این دو پارامتر بهدست میآید که بیانگر 12 ساعت تأخیر زمانی در بهوجود آمدن بیشینه ارتفاع موج است

لینک کمکی