فایل ورد (word) تحقيقات علمي دريايي مقتضاي ذات دستيابي به صنايع دريايي شکوفا: بررسي حقوقي مهمترين مقررات و استانداردهاي بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحقيقات علمي دريايي مقتضاي ذات دستيابي به صنايع دريايي شکوفا: بررسي حقوقي مهمترين مقررات و استانداردهاي بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دريايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحقيقات علمي دريايي مقتضاي ذات دستيابي به صنايع دريايي شکوفا: بررسي حقوقي مهمترين مقررات و استانداردهاي بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دريايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحقيقات علمي دريايي مقتضاي ذات دستيابي به صنايع دريايي شکوفا: بررسي حقوقي مهمترين مقررات و استانداردهاي بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دريايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحقيقات علمي دريايي مقتضاي ذات دستيابي به صنايع دريايي شکوفا: بررسي حقوقي مهمترين مقررات و استانداردهاي بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دريايي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دستیابی هر کشور به مجموعهای از صنایع دریایی شکوفا، پایدار و پویا نیازمند پیریزی و تدارک یک سلسله مقدمات است. یکی از مهمترین این مقدمات انجام تحقیقات علمی دریایی در این زمینه است. منظور از تحقیقات علمی دریایی، مجموعه مطالعهها و آزمایشهایی است که بهمنظور بالا بردن آگاهی انسا نها ازدریاو بهویژه محیط زیست دریایی به انجام میرسند. از این رو، اساساً انجام تحقیقات علمی دریایی را بایدمقتضای ذات هر اقدامی در مناطق دریایی از جمله دستیابی به یک صنعت دریایی شکوفا بهشمار آورد. این تحقیقات در عرصه دریاها و اقیانوسها باید در چارچوب یک سلسله مقررات و موازین بینالمللی موجود در عرصه حقوق بینالملل صورت پذیرد که لاجرم حقوق و تعهداتی را برای تمامی دولتها و سازمانهای بینالمللی در این زمینه در پی دارد. از این رو، مطالعه و مداقه در مقررات و استانداردهای بینالمللی موجود در اسناد بینالمللی برای ترسیم تصویری روشن از زوایای حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی برای تحقق صنایع دریایی پررونق از اهمیت برخوردار است واین نوشتار درصدد نیل بدان است

لینک کمکی