فایل ورد (word) تحليل ديناميکي سکوي پايه ثابت بوسيله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل ديناميکي سکوي پايه ثابت بوسيله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل ديناميکي سکوي پايه ثابت بوسيله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل ديناميکي سکوي پايه ثابت بوسيله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل ديناميکي سکوي پايه ثابت بوسيله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

روش زمان دوام یک روش رانشی دینامیکی است که عملکرد سازه را تحت توابع شتاب افزاینده ای که از قبل طراحی شده اند، بررسی م یکند. در این روش سعی می شود که با حجم محاسباتی کمتر، رفتار دینامیکی سازه با دقت قابل قبولی ارزیابی گردد. در مطالعه فوق تلاش شده است که با توجهبه اهمیت بار زلزله در طراحی سکو ی پایه ثابت، پاسخ دینامیکی آن با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه تعیین گردد. جهت تعیین جرم افزوده و نیروی حاصل از اندرکنش سیال و سازه، از معادله موریسون استفاده شده که این نیرو خود وابسته به پاسخ لرزه ای سازه بوده و مقدار آن با توجه به ارتعاش سازه در طول انجام تحلیل تغییر می کند. جهت انجام تحلیل، مدل دینامیکی ساده شد های برای سکوی فروزان در نظر گرفته شده و میزان کارایی روش زمان دوام با مقایسه نتایج مربوط به تحلیل تاریخچه زمانی و زمان دوام نشان داده شده است . نتایج حاصله بیانگر همخوانی مناسبی بین دو روش م یباشد

لینک کمکی