فایل ورد (word) تحليل قابليت اعتماد لولههاي کامپوزيتي با استفاده از توزيع احتمال وايبول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل قابليت اعتماد لولههاي کامپوزيتي با استفاده از توزيع احتمال وايبول دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل قابليت اعتماد لولههاي کامپوزيتي با استفاده از توزيع احتمال وايبول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل قابليت اعتماد لولههاي کامپوزيتي با استفاده از توزيع احتمال وايبول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل قابليت اعتماد لولههاي کامپوزيتي با استفاده از توزيع احتمال وايبول :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

لوله های کامپوزیتی از سه نوع لایه کاملا متفاوت و به هم چسبیده تشکیل شده اند که هر کدام ویژگی ها و وظایف متفاو تی در ساختار مکان یکی و شیمیایی لوله دارند. لایه داخلی مستقیما با سیال در تماس بوده و لذا جهت تأمین مقاومت به خوردگی بالا، ای ن لای ه از الی اف شیشه کلا سC ساخته میشود. لایه میانی بخش سازهای لوله با سفتی و استحکام بالا است و در آن از الیاف شیشه کلاسEاستفاده م یگردد و در نه ای ت لای ه بیرونی همان لایه رزین به نام ژل کوتاستکهبخشسازهای را از شرایط محیطی سخت محفوظ میدارد. لولههای کامپوزیتی در هنگام عملکرد تحت بارگذاریهای مختلف قرار میگیرند که این بارگذاریها سبب بروز شکست در این لولههامیشوند. در این مقاله سیستم شکست لولههای کامپوز یتیتوسط تحلیلهای اجزای محدود مورد بررسی و پس از رسیدن به هدف با خطای بسیار ناچیز، با استفاده از توزیع احتمال و ایبول ، تحلی ل قابلی تاعتماد لولههای کامپوزیتی در شرایط متفاوت ساختاری انجام گردید. در واقع با تحلیلهای اجزای محدود یک لوله کامپوزیتی المان بند ی شده وتحت فشار داخلی هیدروستاتیک قرار گرفته است که با تعیین زمان شکست کلیه لایهها روند شکست لولههای کامپوزیتی بدست آمده است که این کار منجر به کاهش هزینههای آزمایشگاهی بلند مدت برای محاسبه قابلیت اعتماد سیستم شکست لولههای کامپوزیتی میشود

لینک کمکی