فایل ورد (word) تخصيص بهينه نيروي تراست درسيستم هاي موقعيت ياب ديناميکي با تابع هدف مرتبه دوم و محدوديت هاي خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تخصيص بهينه نيروي تراست درسيستم هاي موقعيت ياب ديناميکي با تابع هدف مرتبه دوم و محدوديت هاي خطي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تخصيص بهينه نيروي تراست درسيستم هاي موقعيت ياب ديناميکي با تابع هدف مرتبه دوم و محدوديت هاي خطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تخصيص بهينه نيروي تراست درسيستم هاي موقعيت ياب ديناميکي با تابع هدف مرتبه دوم و محدوديت هاي خطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تخصيص بهينه نيروي تراست درسيستم هاي موقعيت ياب ديناميکي با تابع هدف مرتبه دوم و محدوديت هاي خطي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سیستم های موقعیت یاب دینامیکی مهمترین، پیچی ده ترین و در عین حال دقی قترین سیستم های حفظ موقعیت به شمار م یروند. از جمله مهمترین بخش طراحی این سیست مها طراحی المان تخصیص دهنده تراست این سیست مها است که تعیین م یکند در هر شرایط محیطی که شناور قرار می گیرد هر تراستر چه میزان نیرو و در چه جهتی به شناور وارد کند تا موقعیت شناور حفظ شود. المان تخصیص دهنده تراست با اهداف متفاوتطراحی می شود که در این مقاله هدف تخصیص تراست را در مینیمم کردن توان مصرفی قرار داد هایم. تخصیص دهنده تراست علاوه بر مینیمم کردن توان مصرفی باید محدودیت های هر تراستر را نیز در نظر بگیرد. مسئله تخصی صدهنده تراست را م یتوان به صورت یک مسئله بهینه سازی فرمو لبندی کرد که در این مقاله برای حل این مسئله بهینه سازی از یک روش بهین هسازی ریاضی تحت عنوان برنامه نویسی مرتبه دوم استفاده می کنیم. تابع هدف را که همان توان مصرفی است یک تابع مرتبه دوم و محدودیت های مسئله مان را از نوع خطی در نظر گرفته ایم. نتایج به صورت نمودارهایی که دقت روش بهینه سازی در ارضای تابع هدف و محدودیت های مسئله تخصیص تراست را بیان م یکنند، ارائه گردیده است

لینک کمکی