فایل ورد (word) طراحي هندسه شناور تحقيقاتي فليپ با طول 59 متر و تحليل هيدرواستاتيکي وبررسي اثر سطح آزاد مخازن آن با نرمافزار پارامارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) طراحي هندسه شناور تحقيقاتي فليپ با طول 59 متر و تحليل هيدرواستاتيکي وبررسي اثر سطح آزاد مخازن آن با نرمافزار پارامارين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) طراحي هندسه شناور تحقيقاتي فليپ با طول 59 متر و تحليل هيدرواستاتيکي وبررسي اثر سطح آزاد مخازن آن با نرمافزار پارامارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) طراحي هندسه شناور تحقيقاتي فليپ با طول 59 متر و تحليل هيدرواستاتيکي وبررسي اثر سطح آزاد مخازن آن با نرمافزار پارامارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) طراحي هندسه شناور تحقيقاتي فليپ با طول 59 متر و تحليل هيدرواستاتيکي وبررسي اثر سطح آزاد مخازن آن با نرمافزار پارامارين :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله، ابتدا طراحی و ساخت مدلی ساده ارائه شدهاست. هندسه این شناور 59 متری بهگونهای طراحی شدهاست که بتواند اتاقک فشار حاوی سیستم و تجهیزات تست آزمایشگاهی را در عمق 50 متری قرار دهد. هنگامی که این شناور در وضعیت افقی روی سطح آب قرار دارد، پایداری عرضی آن با مقادیر بازوی بازگرداننده 1 برحسب زوایای هیل 2 مختلف، و هنگامی که شناور در وضعیت عمودی قرار دارد پایداری طولی آن با مقادیر بازوی بازگرداننده بر حسب زوایای تریم 3 مختلف، بررسی شده است. درحالت افقی این شناور پایداری عرضی بسیار مطلوبی دارد و هنگامی که این شناور توسط مخازن بالاست 4، شروع به تغییر وضعیت افقی به عمودی مینماید، اثرسطح آزاد مخازن آن در دوحالتی که مخازن باهم و یا به صورت تکتک پرمیشوند، مقایسه شده است. مشاهده میشود که کاهش در مقدار بازوی بازگرداننده و درنتیجه کاهش پایداری عرضی در حالتی که مخازن به صورت تکتک از پاشنه پرشوند، با آهنگ کمتری صورت میگیرد و درنهایت پایداری طولی فوق العاده شناور در وضعیت عمودی بررسی شدهاست. که این پایداری بالا به جهت فرم هندسی خاص و آبخور بالای شناور دراین وضعیت است.کلیه محاسبات به کمک نرمافزار پارامارین 5 انجام گرفتهاست

لینک کمکی