فایل ورد (word) محاسبه نيروهاي مقاوم وارد بر شناور کاتاماران بر مبناي تحليل هيدروديناميکي به روش کسر حجمي سيال VOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) محاسبه نيروهاي مقاوم وارد بر شناور کاتاماران بر مبناي تحليل هيدروديناميکي به روش کسر حجمي سيال VOF دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) محاسبه نيروهاي مقاوم وارد بر شناور کاتاماران بر مبناي تحليل هيدروديناميکي به روش کسر حجمي سيال VOF  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) محاسبه نيروهاي مقاوم وارد بر شناور کاتاماران بر مبناي تحليل هيدروديناميکي به روش کسر حجمي سيال VOF،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) محاسبه نيروهاي مقاوم وارد بر شناور کاتاماران بر مبناي تحليل هيدروديناميکي به روش کسر حجمي سيال VOF :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه شرکت های صنعتی و شاخص و همچنین نیروهای نظامی و در رأس همه ، دولت های پیشرفته و در حال توسعه با حما ی ت از پژوهش ه ای مرتبط با بهینه سازی شناورهای قدیمی و موجود و یا ابداع شناورهای جدید سعی در افزایش توان خود در عرصه های مختلف را دارند .کاربردهاینظامی،تجاری، توریستیگسترده شناورهای مدرن امروزی توجه ویژه ای را به مطالعه این گونه شناورها جهت بهینه سازی معطوف داشته است . از جمله این شناورهای مدرن و تندرو شناور کاتاماران با دونیم بدنه مجزا است که امروزه در سطح وسیعی به کار گرفته م یشود. در این تحقیق از یک روش شبیه سازی نرم افزاری با نام کسر حجمی سیال یا به اختصارVOFجهت حل میدان جریان با سطح آزاد در اطراف بدنه شناور کاتاماران که با سرعت ثابت در آب های ساکن در حال حرکت می باشد، استفاده می شود. اثرات سرعت و فاصله ی ب ین دو نیم بدنه کاتاماران رو ینیروهای درگ ونیروهای عرضی وارد بر بدنهشبیه سازی و بررسی شده است. بررسی نیروی درگ وارد بر نی مبدنه ها کاتاماران مشخص کرد که فاصله بین دو نیم بدنه برابر با 40 درصد طول کاتاماران بیشترین نیروی درگ را ب ه وجود می آورد. همچنین با کاهش فاصله بین دو نیم بدن ه نیروی عرضی که موجبخمش عرشه شناور می شود افزایش می یابد. این نیرو در حالت فاصله دو نیم بدنه برابر با 20 درصد طول کل بدنه بیشترین مقدار را در تحلیل های صورت گرفته با سرع تهای مختلف شناور به خود اختصاص داد

لینک کمکی