فایل ورد (word) مدلسازي عددي امواج ناشي از سايکلون هاي حاره اي و تأثير آن در درياي عمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مدلسازي عددي امواج ناشي از سايکلون هاي حاره اي و تأثير آن در درياي عمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مدلسازي عددي امواج ناشي از سايکلون هاي حاره اي و تأثير آن در درياي عمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مدلسازي عددي امواج ناشي از سايکلون هاي حاره اي و تأثير آن در درياي عمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مدلسازي عددي امواج ناشي از سايکلون هاي حاره اي و تأثير آن در درياي عمان :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه، مدلسازی امواج ناشی از سایکلون حار های گونو و آماد هسازی یک مدل منطق های برای استفاده در طوفا نهای محتمل آتی در دریای عمان م یباشد. معادله ی حاکم بر پدید هی سایکلون حار های، معادل هیکنش طیفی توازن انرژی م یباشد که با استفاده از روش حجم محدودگسسته سازی و ترم های چشمه ی از جدیدترین آ نها با توجه به دوفاکتور سرعت و دقت انتخاب شده و سپس در نر مافزار متلب کد کامپیوتریبرای حل معادلات تدوین گردید. تنظیم پارامترهای مدل، با استفاده از داده های ثبت شده ی دستگاه ای دی سی پی نوع ای دبلیو 1 واقع در ورودی خلیج چابهار صورت پذیرفت که توسط سازمان بنادر و دریانوردی دراختیار گذاشته شدند. بدین ترتیب ارتفاع شاخص بیشینه ی 3.89 متریدر زمان حضور سایکلون گونو در بخش آب عمیق حاصل گردید که دارای جذر میانگین مربعات خطای 0.49 و کمتر از سایر مدلسازی های انجام شده می باشد. با حصول نتایج نسبتاً دقیق برای سایکلون گونو، مدل توسعه داده شد تا بتوان از آن برای مدلسازی مشخصه های امواج ناشی از سایکلون هایی بهره برد که در منطقه ی اقیانوس هند و دریای عمان پدید خواهند آمد. بمنظور نمایش خروجی کد توسعه داده شده، طوفانی با مشخصات فرضی به مدل اعمال شده و نتایج ارائه گردیدند.

لینک کمکی