فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان اصفهان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سازمانهای مراقبتهای بهداشتی درطی 30سال اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه یا داشته اند و اگرپرستاران بخواهند به طور موثربااین تغییرات پیچیده برخورد کنند باید درسطوح بالاتر تفکر و توانایی استدلال مهارت پیدا کنند این مطالعه باهدف تعیین و مقایسه مهارتهای تفکرانتقادی دردانشجویان پرستاری ترم های اول و اخر دانشگاه ازاداسلامی واحدخوراسگان انجام گردید مطالعه حاضر ازنوع مقطعی تحلیلی است که برروی 106دانشجوی پرستاری مشغول به تحصیل دردانشگاه آزاداسلامی خوراسگان که به روش سرشماری انتخاب شدند انجام شد اطلاعات بااستفاده ازپرسشنامه استاندارد ارزیابی تفکرانتقادی کالیفرنیا به جمع اوری گردید و نتایج بااستفاده ازنرم افزار spss و ازمونهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید میانگین کل نمرات تفکرانتقادی دانشجویان پرستاری ترم اول 9/3 و ترم اخر 8/4 می باشد که بیانگر ضعیف بودن توانایی تفکرانتقادی دردوگروه موردپژوهش بوده است نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که توانایی دانشجویان به موازات بالاتر رفتن مقطع تحصیلی انان افزایش نمی یابد بنابراین ضروری است که برنامه یزان اموزشی اقدامات لازم را درجهت اصلاح برنامه های اموزشی و فراهم نمودن شرایط و امکانات مناسب درتقویت قدرت تفکرانتقادی دانشجویان پرستاری انجام دهند

لینک کمکی