فایل ورد (word) تعيين ساختارزماني - مکاني تراز سطح آب زيرزميني - مطالعه موردي ابخوان خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين ساختارزماني - مکاني تراز سطح آب زيرزميني - مطالعه موردي ابخوان خوي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين ساختارزماني - مکاني تراز سطح آب زيرزميني - مطالعه موردي ابخوان خوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين ساختارزماني - مکاني تراز سطح آب زيرزميني - مطالعه موردي ابخوان خوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين ساختارزماني - مکاني تراز سطح آب زيرزميني - مطالعه موردي ابخوان خوي :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

انالیز زمانی ومکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی باعث شناخت ساختار این تغییرات شده و کمک شایانی درجهت مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی می کند در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تغییرات سطح اب زیرزمینی در دشت خوی از داده های ماهانه 34 حلقه چاه مشاهداتی طی سالهای 82 تا 87 استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی ازبالا بودن ضریب همبستگی درتخمین مکانی نسبت به تخمین زمانی به کمک روش کریجینگ است بطوریکه ضریب همبستگی مدل وریوگرام خطی در انالیز مکانی 0/93 و میانگین ضرایب همبستگی مدلهای برازش داده شده در انالیز زمانی برچاههای نمونه 0/83 بدست امد. نوسانات زمانی زیادتر از آب زیرزمینی و بطور میانگین 5/72 ماه در چاههای نمونه دشت خوی باعث مشکل بودن پیروی از روند این نوسانات توسط روش کریجینگ شده است. اما دقت تخمین در روش زمانی نسبت به روش مکانی بیشتر میباشد بطوریکه میانگین خطا بین تراز آب زیرزمینی مشاهداتی و تخمینی در روش زمانی 0/5± متر و درروش مکانی 2± متر بدست امد.

لینک کمکی