فایل ورد (word) بررسي پتانسيل سيل خيزي و اولويت بندي حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقايسه آن با روش تجربي فرانکو - رودير مطالعه موردي: حوزه آبخيز نازلوچاي استان اذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي پتانسيل سيل خيزي و اولويت بندي حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقايسه آن با روش تجربي فرانکو - رودير مطالعه موردي: حوزه آبخيز نازلوچاي استان اذربايجان غربي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي پتانسيل سيل خيزي و اولويت بندي حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقايسه آن با روش تجربي فرانکو - رودير مطالعه موردي: حوزه آبخيز نازلوچاي استان اذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي پتانسيل سيل خيزي و اولويت بندي حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقايسه آن با روش تجربي فرانکو - رودير مطالعه موردي: حوزه آبخيز نازلوچاي استان اذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي پتانسيل سيل خيزي و اولويت بندي حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقايسه آن با روش تجربي فرانکو - رودير مطالعه موردي: حوزه آبخيز نازلوچاي استان اذربايجان غربي :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین تحقیق ابتدا امار بارش و سیلاب مربوط به ایستگاههای هواشناسی وهیدرومتری حوضه جمع آوری و با کنترل داده ها مدل بارش - رواناب با شبیه سازی خصوصیات فیزیکی حوضه با نرم افزار HEC-HMS ارائه گردید از 3 واقعه رگبار و سیلاب متناظر به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل استفاده شد جهت بررسی اولویت بندی زیر حوضه ها بارش برابر با زمان تمرکز حوضه به ازای دوره های بازگشت 2 ، 5 ، 10 ، 25 و 50 و 100 ساله واردمدل و میزان دبی اوج زیرحوضه ها استخراج گردید. با تقسیم دبی اوج زیرحوضه ها به سطح آنها دبی ویژه زیرحوضه ها بدست آمده و در نهایت با استفاده از روش دبی ویژه زیرحوضه های بحرانی و حساس به سیل خیزی شناسایی گردید نتایج مطالعه نشان داد که 5 زیرحوضه بالا دست و میانی نازلو چای از جمله L112,N,A112,A21,B11 با داشتن دبی ویژه به ترتیب 0/95 ، 0/94 ، 0/81 ، 0/77 و 0/73 متر مکعب بر ثانیه و بیشترین مقدار مساحت به ترتیب 52/6 ، 42/7 و 43 و 35 و 42 و 45 کیلومتر مربع دارای رتبه 1 تا 5 از نظر سیل خیزی جزو زیرحوضه های بحرانی شناسایی شدند.

لینک کمکی