فایل ورد (word) مدلسازي پيوسته بارش - رواناب سه زيرحوضه تشکيل دهنده حوضه آبريز هليل رود با استفاده از روش شبکه عصبي فازي تطبيقي و برمبناي خوشه بندي کاهشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مدلسازي پيوسته بارش - رواناب سه زيرحوضه تشکيل دهنده حوضه آبريز هليل رود با استفاده از روش شبکه عصبي فازي تطبيقي و برمبناي خوشه بندي کاهشي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مدلسازي پيوسته بارش - رواناب سه زيرحوضه تشکيل دهنده حوضه آبريز هليل رود با استفاده از روش شبکه عصبي فازي تطبيقي و برمبناي خوشه بندي کاهشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مدلسازي پيوسته بارش - رواناب سه زيرحوضه تشکيل دهنده حوضه آبريز هليل رود با استفاده از روش شبکه عصبي فازي تطبيقي و برمبناي خوشه بندي کاهشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مدلسازي پيوسته بارش - رواناب سه زيرحوضه تشکيل دهنده حوضه آبريز هليل رود با استفاده از روش شبکه عصبي فازي تطبيقي و برمبناي خوشه بندي کاهشي :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به منظور مدلسازی پیوسته بارش - رواناب سه زیرحوضه تشکیل دهنده حوضه ابریز هلیل رود با استفاده از مدل جعبه سیاه ANFIS از 3 ا یستگاه هیدرومتری 3 ایستگاه تبخیر سنجی و 12 ایستگاه باران سنجی برای سالهای آبی 81-78 استفاده گردید سالهای ابی 80-78 برای واسنجی و سال آبی 81-80 برای صحت سنجی انتخاب گردید در زیرحوضه های مورد مطالعه ابتدا همگنی داده ها با آزمون RunTest برای اطمینان از تصادفی بودن داده ها تست گردید. برای محاسبه بارش وزنی موثر برحوضه از دو روش معکوس مربع فاصله و چند ضلعی های تیسن در محیط ARC GIS استفاده شد و که روش چند ضلعی های تیسن با توجه به همبستگی بیشتر با داده های بارش رواناب به عنوان بهترین روش انتخاب گردید سپس انواع توزیع های آماری مربوطه در محیط نرم افزار SMADA که مبتنی بر روش گشتاورها می باشد برازش داده شد و با استفاده از روشهای گرافیکی این نرم افزار و همچنین تمام ازمونهای اماری موجود در این زمینه مناسب ترین توزیع فراوانی برای هر ایستگاه هیدرومتری انتخاب گردید.

لینک کمکی