فایل ورد (word) مقايسه ساختار و زادآوري دردانگهاي اصلاحي و تجديد نسل جنگل لوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه ساختار و زادآوري دردانگهاي اصلاحي و تجديد نسل جنگل لوه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه ساختار و زادآوري دردانگهاي اصلاحي و تجديد نسل جنگل لوه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه ساختار و زادآوري دردانگهاي اصلاحي و تجديد نسل جنگل لوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه ساختار و زادآوري دردانگهاي اصلاحي و تجديد نسل جنگل لوه :
نام کنفرانس یا همایش : همايش منطقه اي دانش محوري در مديريت پايدار کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور مقایسه ساختار و زادآوری جنگلدر دو دانگ اصلاحی و تجدید حیات در هر دانگ به روش سیستماتیک تصادفی با ابعاد 150*200 متر قطعات 0.1 هکتاری برداشت شدند درهر پلات پارامترهای گونه قطر در ارتفاع برابر سینه به سانتی متر ارتفاع نزدیکترین و قطورترین درختان به مرکز قطعه نمونه و زادآوری در میکروپلاتهای 0.01 هکتاری ثبت گردید نتایج مقایسه داده ها اختلاف معنی داری را بین میانگین تراکم زادآوری تراکم توده و میانگین توده در دو دانگ را نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین تراکم زادآوری مشاهده نشد ارتفاع توده سطح مقطع درهکتار و تراکم توده در دانگ اصلاحی به ترتیب 27/8 متر ، 23/89 متر و 202 اصله درهکتار بودند درحالیکه در دانگ تجدید نسل به ترتیب برابر 17/43 متر ، 21/21 متر و 332 اصله درهکتار بود.نتایج کلی بیان کننده نیازمند بودن توده ها به دخالت های پرورشی مناسب درهر دو بخش درختان مادری و زادآوری است تا به پایداری لازم دراین توده های تجاری دست پیدا کنیم

لینک کمکی