فایل ورد (word) ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبي کپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راک اول و پتروگرافي آلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبي کپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راک اول و پتروگرافي آلي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبي کپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راک اول و پتروگرافي آلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبي کپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راک اول و پتروگرافي آلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي ژئوشيميائي سنگ هاي منشاء احتمالي منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبي کپه داغ غربي با استفاده از روش پيروليز راک اول و پتروگرافي آلي :
نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از ارکان هر سیستم نفتی سنگ منشاء می باشد.سنگ منشاء، سنگی است که توانائی زایش وخروج هیدروکربن را به حدی دارا باشد که تشکیل یک تجمع نفتی یا گازی را بدهد. در این مطالعه شیل های تشکیل دهنده واحدهای سنگی حوضه هیدروکربنی کپه داغ غربی و منطقه گرگان وگنبد مورد ارزیابی ژئوشیمیایی و پتروگرافی آلی قرار گرفته اند. حوضه رسوبی کپه- داغ یکی از مهمترین حوضههای گازی کشورمان ونیز کشورهای ترکمنستان وافغانستان محسوب می گردد. بنابراین درک وضعیت سنگ منشاء های تولید کننده چنین حجم عظیمی از گاز حائز اهمیت می باشد. ترسیم دادهای حاصل از پیرولیز راک اول، به همراه داده های بدست آمده از بررسیهای پتروگرافی آلی ما را در دست یابی به نتایج ارزشمند پیرامون سنگ منشاء منطقه مورد مطالعه، یاری نموده اند. نتایج حاصل ازپیرولیز راک اول نشان دهنده این واقعیت می باشد که این واحد های شیلی با مقادیر TOC متوسط وTmax بالامی توانند به عنوان یک سنگ منشاء مناسب، مد نظر باشند. رسم دیا گرام HIدر مقابل Tmax نیزبرای نمونه های مورد مطالعه نشان می دهد که کروژن سازند های یاد شده از نوع IIIمی باشد. همچنین ترسیم نمودارتغییرات S1+S2 دربرابر TOC بیانگر این مطلب است که واحدهای شیلی منطقه غالبا دارای پتانسیل هیدرو کربن زایی متوسط هستند. مضافا، بررسی پتروگرافی آلی 4 عدد نمونه که تقریبا مناسب ترین وضعیت را از نظر مقدار مواد آلی داشتند. به لحاظ RO اندازه گیری شده، نشان داد که نمونه های مذکور از نظر بلوغ در محدوده اواخر پنجره نفت زایی و اوایل پنجره گاززایی قرار دارند، با توجه به اینکه کروژن آنها از نوع III میباشد، ما انتظار تولیدگاز را از آنها خواهیم داشت

لینک کمکی