فایل ورد (word) مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهکننده (ليگاند) کلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيکل (فرمول در متن اصلي مقاله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهکننده (ليگاند) کلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيکل (فرمول در متن اصلي مقاله) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهکننده (ليگاند) کلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيکل (فرمول در متن اصلي مقاله)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهکننده (ليگاند) کلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيکل (فرمول در متن اصلي مقاله)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه تاثير متقابل دو ماده شلاتهکننده (ليگاند) کلسيم و اسيدآمينه L- هيستيدين بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه در سه رقم گوجهفرنگي تحت تنش فلز سنگين نيکل (فرمول در متن اصلي مقاله) :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي گياه پالايي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

سمیت نیکل بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاهان تاثیر دارد. در تحقیق انجام شده، تاثیر دو لیگاند معدنی و آلی کلسیم و L - هیستیدین بر شاخصهای جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه سه رقم گوجهفرنگی شامل 3 Cal-jN EarlyUrbana Y و PetoearlyCH تحت تنش نیکل، مطالعه گردید. تیمارها حاوی 0 و 300 میکرومولار کلریدکلسیم، 0 و 300 میکرومولار هیستیدین و 0 ، 150 و 300 میکرومولار سولفاتنیکل II بودند. نتایج نشان داد که دو لیگاند مذکور در رقم 3 Cal-j N تحت غلظتهای 150 و 300 میکرومولار نیکل، موجب بهبود شاخصهای درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در روز AVG) شده است. سطوح 150 و 300 میکرومولار نیکل تاثیری بر رشد طولی هیپوکوتیل رقم EarlyUrbanaY نداشتند، اما در رقم PetoearlyCH موجب مقاومت به دو سطح نیکل شدند و میزان این شاخص افزایش معنیداری داشت. در رقم EarlyUrbanaY 150 میکرومولار نیکل موجب افزایش رشد طولی ریشهچه شده است و تاثیر دو لیگاند مشاهده نمیشود. هیستیدین در شرایط بدون تنش در هر سه رقم موجب افزایش این شاخص شده است. بنابراین دو لیگاند دارای تاثیر چشمگیری بر رشد و جوانهزنی سه رقم تحت تنش داشته، اما تاثیر آنها بسته به نوع رقم، مرحله رشد گیاه و شدت تنش متفاوت می باشد.

لینک کمکی