فایل ورد (word) کارايي ضدميکروبي فيلم نانوکمپوزيت پلي اتيلن کم تراکم رس - اکسيد تيتانيوم براي باکتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کارايي ضدميکروبي فيلم نانوکمپوزيت پلي اتيلن کم تراکم رس - اکسيد تيتانيوم براي باکتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کارايي ضدميکروبي فيلم نانوکمپوزيت پلي اتيلن کم تراکم رس - اکسيد تيتانيوم براي باکتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کارايي ضدميکروبي فيلم نانوکمپوزيت پلي اتيلن کم تراکم رس - اکسيد تيتانيوم براي باکتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کارايي ضدميکروبي فيلم نانوکمپوزيت پلي اتيلن کم تراکم رس - اکسيد تيتانيوم براي باکتري Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرايط درون شيشه اي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي نانومواد و نانو تکنولوژي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دراین پژوهش قابلیت ضدمیکروبی یک فیلم جدید فتوکاتالیست حاوی نانوذرات رس و اکسید تیتانیم درماتریس پلیمری پلی اتیلن با چگالی پایین دربرابر باکتریهای Pseudomonas spp و مخمر Rhodotorula mucilaginosa درشرایطدرون شیشه ای و واقعی ارزیابی شدنانوکامپوزیت با اختلاط نانوذرات اکسید تیتانیوم در دو فاز آناتاز و روتایل و نانوذرات رس کلوزیت 20 آ closite 20A درماتریس پلی اتیلن با روش مخلوط واکنشی مذاب تهیه شد درهیچ یک از فیلمهای شاهد فعالیت میکروب کشی دربرابر هردو میکروارگانیزم مشاهده نشد کلونی های زنده روی فیلم های نانوکامپوزیت برای Rhodotorula mucilaginosa Pseudomonas spp پس از سه ساعت پرتوتابی با نور UVA به ترتیب log CFU/ml2/12 4/23 log CFU/ml کاهش یافت در حال کاهش کلونیهای زنده درتیمار با فیلم پلی اتیلن بدون نانوذرات برای دو میکروارگانیزم فوق به ترتیب loglog CFU/ml0/68 1/42 CFU/ml بود همچنین نتایج نشان داد که بیشترین اثر ضدمیکروبی با کاربرد توام فیلمهای نانوکمپوزیت و پرتوتابی UVA حاصل شد پژوهش حاضر نشان داد که فیلم نانوکامپوزیت تولید شده با روش واکنشی مذاب می تواند به عنوان یک روش صنعتی دربسته بندی محصولات غذایی به کاربرده شود.

لینک کمکی