فایل ورد (word) ارائه يک مکانيزم زمانبندي ترکيبي براي شبکههاي مش بيسيم مبتني براستاندارد 802.16

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارائه يک مکانيزم زمانبندي ترکيبي براي شبکههاي مش بيسيم مبتني براستاندارد 802.16 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارائه يک مکانيزم زمانبندي ترکيبي براي شبکههاي مش بيسيم مبتني براستاندارد 802.16  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارائه يک مکانيزم زمانبندي ترکيبي براي شبکههاي مش بيسيم مبتني براستاندارد 802.16،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارائه يک مکانيزم زمانبندي ترکيبي براي شبکههاي مش بيسيم مبتني براستاندارد 802.16 :
نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در زمانبندی مد مش استانداردIEEE 802.16 تقسیم زیر فریم داده به دو بخش ثابت و اختصاصی برای زمانبندیهای متمرکز وتوزیعشده مانع استفاده بهینه از منابع میشود. نبود این تقسیمبندی، ارسالهای دادهای عاری از برخورد را که یکی از اهداف اصلی استاندار د 802.16 است، غیرممکن میسازد. علت این امر، تفاوت اساسی زمانبندیهای متمرکز و توزیعشده از لحاظ نحوه محاسبه اعتبار زمانی است . در این مقاله، ما برای اولین بار نحوه محاسبه اعتبار زمانی در زمانبندیهای متمرکز و توزیعشده را بررسی و درنتیجه این بررسیها مکانیزم زمانبندی ترکیبی پیشنهاد کردهایم که علاوه بر زمانبندی ارسالهای درونشبکهای و برونشبکهای به شکل عاری از برخورد، با زمانبندیSpatia Reuseهر دو نوع ارسالها از منابع نیز به نحو بهینهتری استفاده میکند. کارایی مکانیزم پیشنهادی با استفاده از شبیهسازیهای صورت گرفته ارزیابی شد و نتایج نشان دادند که مکانیزم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای موجود، تأخیر جریانهای درونشبکه ای را تا 50 درصد کاهش می دهد

لینک کمکی