فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيک تفرج گسترده - متمرکز درپلاياي ميقان اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيک تفرج گسترده - متمرکز درپلاياي ميقان اراک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيک تفرج گسترده - متمرکز درپلاياي ميقان اراک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيک تفرج گسترده - متمرکز درپلاياي ميقان اراک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيک تفرج گسترده - متمرکز درپلاياي ميقان اراک :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي کويري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

گردشگری امروزه درچهارچوب طرح های آمایشی اعم از بین المللی ملی منطقه ای و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مولفه های مهم توسعه تمرکز زدایی و تعادل منطقه ای به شمار می رودلازم به ذکر است که ارزیابی توان اکولوژیک برای تفرج گسترده و متمرکز برای اولین باردرتوسط این تحقیق درپلایای میقان اراک انجام شدها ست این روش با استفاده ازمدل رایج آمایش سرزمین دکتر مخدوم و با جمع آوری و ایجاد نقشه های پایه منطقه درمقیاس 1/50000 شامل نقشه های زمین شناسی خاکشناسی، پوشش گیاهی اقلیم منابع آب درمحیط نرم افزار ArcGIS و ایجاد مدل رقومی ارتفاع و نقشه شکل زمین برای کل منطقه و همینطور نقشه یگانهای زیست محیطی نسبت به تعیین کاربری های تفرج گسترده متمرکز اقدام شد و با توجه به هدف تحقیق نتایج حاصل نشان میدهد که از مجموع 452/19 کیلومتر مربع مساحت محدوده مطالعاتی 204/31 کیلومتر مربع مربوط به تفرج گسترده و 39/01 کیلومتر مربع مربوط به تفرج متمرکز می باشد که باتوجه به نقشه بدست آمده پلایای میقان مناسب برای کاربری تفرج گسترده و محدوده ای دراطراف این پلایا که درنقشه بدست آمده معلوم می باشد

لینک کمکی