فایل ورد (word) برسري و تحليل وقوع خشکسالي و ترساليهاي اقليمي با استفاده از نمايه هاي درصد از نرمال بارندگي - ناهنجاري هاي بارش و معيار بارندگي سالانه دراستان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برسري و تحليل وقوع خشکسالي و ترساليهاي اقليمي با استفاده از نمايه هاي درصد از نرمال بارندگي - ناهنجاري هاي بارش و معيار بارندگي سالانه دراستان مرکزي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برسري و تحليل وقوع خشکسالي و ترساليهاي اقليمي با استفاده از نمايه هاي درصد از نرمال بارندگي - ناهنجاري هاي بارش و معيار بارندگي سالانه دراستان مرکزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برسري و تحليل وقوع خشکسالي و ترساليهاي اقليمي با استفاده از نمايه هاي درصد از نرمال بارندگي - ناهنجاري هاي بارش و معيار بارندگي سالانه دراستان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برسري و تحليل وقوع خشکسالي و ترساليهاي اقليمي با استفاده از نمايه هاي درصد از نرمال بارندگي - ناهنجاري هاي بارش و معيار بارندگي سالانه دراستان مرکزي :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي کويري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

درارتباط با عمل پایش پدیده خشکسالی و ترسالی شاخصهای متنوعی وجود دارد که از آنها درتدوین برنامه های مدیریتی مقابله با خشکسالی و ترسالی استفاده می شود دراین تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه 18 ایستگاه از استان مرکزی دریک دوره 20 ساله 1985-2004 جهت تحلیل آماری داده های بارش و تعیین سالهای خشک و مرطوب مورد استفاده قرارگرفت درابتدا دوره مشترک آماری انتخاب شدند و سپس بررسی کیفیت و درستی داده ها انجام شد و داده های مفقودی بازسازی گردید سه نمایه معیار بارندگی سالانه SIAP درصد از نرمال بارندگی PNPI ناهنجاریهای بارش RAI برای تعیین دوره های خشکسالی و ترسالی هواشناسی ارزیابی شدند نتایج نشان داد که نمایه های ناهنجاریهای بارش و معیار بارندگی سالانه مقارن با سال وقوع کمینه بارندگی رخداد خشکسالی بسیارشدید را درتمام ایستگاه ها گزارش نمودند و نمایه درصد از نرمال بارندگی تنها حدود 22/22 درصد از شرایط خشکسالی بسیار شدید را که مقارن با سال وقوع کمینه بارش بوده توانسته اند درست برآوردنمایند.

لینک کمکی