فایل ورد (word) براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي - عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي - عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني کرج) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي - عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني کرج)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي - عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني کرج)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي - عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني کرج) :
نام کنفرانس یا همایش : يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم و کاربردی در مدیریت منابع اب پیش بینی جریانهای ورودی به مخازن سدها و رودخانه های می باشد. از آنجا که مدل جریانهای ورودی به مخازن فرایندی غیرخطی می باشد لذا بمنظور پیش بینی این نوع جریانها استاده از سیستمی که دارای قابلیت درک رفتار غیر خطی باشد امری ضروری می باشد. در تحقیق حاضر قابلیت مدل استنتاج فازی - عصبی تطبیقی ANFIS در پیش بینی دبی روزانه روودی به مخزن سد کرج واقع بر رودخانه کرج در شمال غرب تهران به کار گرفته شده است. بدین منظور از 1822 داده دبی روزانه ورودی به مخزن سد کرج استفاده گردید که از 1522 داده آن برای آموزش مدل استفاده شد و از 607 داده باقی مانده به عنوان صحت سنجی دقت مدل بهره گرفته شد همچنین به منظور صحت سنجی مدل از معیارهای ارزیابی خطا R2 و RMSE استفاده گردید. به منظور شبیه سازی چهار الگوی متفاوت از دبی های ورودی به مخزن سد مورد بررسی قرار گرفت و بهترین الگو انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدل استنتاج فازی - عصبی تطبیقی با تابع گوسی با پنج تابع عضویت و با ضریب همبستگی 0.99 و میانگین مربعات خطا 0.1138 از دقت قابل قبولی برخوردار بوده و می تواند در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد استفاده شود.

لینک کمکی