فایل ورد (word) بررسي اثر کاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير - تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر کاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير - تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر کاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير - تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر کاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير - تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر کاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير - تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فرآیند شهرسازی تغییرات چشمگیری در سطح زمین و خصوصیات جوی یک محل به وجود می آورد که میزان تشعشع خالص دریافتی در سطح زمین را تحت تاثیر قرار می دهد . دمای هوا و رطوبت نسبی دو شاخص مهم هواشناسی معرف تشعشع دریافتی و سطح تبخیر می باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سطح شامل فضای سبز ، آسفالت اراضی مسکونی ، و ساختمان ها ، اراضی بایر ، اراضی کشاورزی و سطوح آب بر دما و رطوبت نسبی هوا در سطح شهر اصفهان می باشد. شش منطقه در سطح شهر اصفهان که از نظر سطوح فوق با یکدیگر متفاوت بودند شناسایی شدند و پناهگاههای هواشناسی و دستگاههای ثبات اندازه گیری دما و رطوبت نسبی هوا در هر شش منطقه نصب گردید. اندازه گیری دما و رطوبت نسبی هوا با فاصل زمانی 5 دقیقه به مدت 9 ماه از آبان ماه 1389 الی تیر ماه 1390 انجام شد. تبخیر- تعرق گیاه مرجع از رابطه فائو-پنمن-مانتیث به صورت روزانه محاسبه شد. دستگاه ثبات نصب شده در پناهگاه ایستگاه هواشناسی اصفهان به عنوان معیار مقایسه سایر ایستگاهها انتخاب شد. نتایج نشان داد مقدار دما و رطوبت نسبی بین ایستگاههای مختلف متفاوت است. بیشترین مقدار اختلاف دما بین ایستگاهها 10/63 درجه سانتی گراد در تیر کاه و بیشترین اختلاف رطوبت نسبی 65/5 درصد در اسفند ماه بود. شیب خطوط برازش داده شده بر تبخیر-تعرق محاسبه شده در ایستگاه مرجع با ایستگاههای مختلف متفاوت بود. که این تفاوت بیانگر تاثیر خرد اقلیم ها بر دما و رطوبت نسبی هوای سطح شهر تهران می باشد.

لینک کمکی