فایل ورد (word) اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) در شرايط گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) در شرايط گلخانه دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) در شرايط گلخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) در شرايط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) در شرايط گلخانه :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنگره علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

کمبود آب و ناکارآمدی روشهای استفاده از آن، از عوامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک محسوب میشود. این در شرایطی است که بیشتر اراضی کشاورزی ایران در این نواحی واقع شده اند و با تنش خشکی روبرو هستند. به منظور بررسی سازگاری گل مکزیکی به عنوان گیاه دارویی ارزشمند، عکس العمل رشدی این گیاه تحت تیمارهای رطوبتی آبیاری کامل ( 100 % ظرفیت زراعی)، تنش آبی ملایم ( 85 % ظرفیت زراعی)، تنش آبی متوسط ( 70% ظرفیت زراعی)، تنش شدید ( 55 % ظرفیت زراعی) و ترکیب این تیمارها در دوره رشد رویشی و زایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر نرخ فتوسنتز، تعرق، نرخ هدایت روزنه ای و کارایی فتوسنتز داشت و با افزایش سطح تنش، مقدار صفات مذکور کاهش چشمگیری یافتند. صفات دمای برگ و کارایی مصرف آب تحت تأثیر تنش خشکی قرار نگرفتند. در کل، گیاه گل مکزیکی به تنش خشکی در مرحله زایشی حساس بود و کاهش سطح تنش در این مرحله باعث افزایش میزان فتوسنتز و کارایی فتوسنتز گردید.

لینک کمکی