فایل ورد (word) اثرمکمل کروم - متيونين برغلظت بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد پلاسماي گاوهاي شيري هلشتاين طي دوره ي انتقال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرمکمل کروم - متيونين برغلظت بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد پلاسماي گاوهاي شيري هلشتاين طي دوره ي انتقال دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرمکمل کروم - متيونين برغلظت بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد پلاسماي گاوهاي شيري هلشتاين طي دوره ي انتقال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرمکمل کروم - متيونين برغلظت بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد پلاسماي گاوهاي شيري هلشتاين طي دوره ي انتقال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرمکمل کروم - متيونين برغلظت بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد پلاسماي گاوهاي شيري هلشتاين طي دوره ي انتقال :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف ازاین مطالعه تعیین اثرمکمل سازی کروم - متیونین برغلظت پلاسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات طی دوره انتقال بود افزایش غلظت پلاسمایی BHBA نشان دهنده شدت یافتن توازن منفی انرژی مستعد بودن دام به بیماریهای متابولیکی و کاهش راندمان تولید مثل است تعداد45 راس گاوهلشتاین طی مدت 6 هفته 21 روز قبل اززایمان تا 21روز پس ازان درسه گروه 15راسی تقسیم شدند گروه اول جیره بدون مکمل کروم تیمار1 ودو گروه دیگر به ترتیب جیره های حاوی 5و7 میلی گرم درکیلوگرم ال متیونین کرومبه ازای هرکیلوگرم وزن متابولیکی بطور روزانه به عنوان تیمار 2و3 دریافت کردند داده ها بانرم افزار آماری SAS 9.2 و رویه ی MIXED تجزیه شد تیمار 2و3 به ترتیب mg/dl )0/66 ± 0/02 0/69 ± 0/02نسبت به تیمار 1 0/82±0/02mg/dl بطور معنی داری p<0/05 دارای غلظت پلاسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات پایین تری بود

لینک کمکی