فایل ورد (word) تاثير روشهاي نوين بهبود عملکرد برشاخصهاي جوانه زني گياه دارويي - صنعتي روناسRubia tinctorum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير روشهاي نوين بهبود عملکرد برشاخصهاي جوانه زني گياه دارويي - صنعتي روناسRubia tinctorum دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير روشهاي نوين بهبود عملکرد برشاخصهاي جوانه زني گياه دارويي - صنعتي روناسRubia tinctorum  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير روشهاي نوين بهبود عملکرد برشاخصهاي جوانه زني گياه دارويي - صنعتي روناسRubia tinctorum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير روشهاي نوين بهبود عملکرد برشاخصهاي جوانه زني گياه دارويي - صنعتي روناسRubia tinctorum :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین مطالعه ابتدا دمای کاردینال جوانه زنی بذور روناس مطالعه گردید دمای بهینه 20درجه تعیین گردید دراین مطالعه تاثیر خراش مکانیکی و هیدروپرایمینگ برشکستن خواب و شاخصهای جوانه زنی روناس RUBIA tinctorum موردبررسی قرارگرفت تیمارهای آزمایش شامل خراش مکانیکی دردو سطح خراش و بدون خراش و زمانهای مختلف هیدروپرایم همراه با هوادهی در5 سطح صفرو6و12و24و48 ساعت بود آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با 3تکرار درآزمایشگاه فیزیولوژی مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی درسال 1390 به انجام رسید بذور پس از اعمال تیمار به مدت 14 روز درژرمیناتور درشرایط تاریکی و دمای 20±2 درجه سانتیگراد قرارگرفتند نتایج نشان دادند که بین بذورخراش دیده درمقایسه با بذور بدون خراش درکلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری P0/01 وجود دارد علاوه براین هیدروپرایم بذور به مدت 48ساعت منجر به افزایش معنی داری P0/01 درکلیه شاخصهای جوانه زنی گردید نتایج حاصل ازا ثرمتقابل بین تیمارهای خراش و زمان هیدروپرایم حاکی ازتفاوت معنی دار P0/01 سرعت جوانه زنی بذور در48 ساعت هیدروپرایم همراه خراش بود اما این تفاوت بین درصد جوانه زنی بذور بین زمانهای 24و48 ساعت مشاهده نشد.

لینک کمکی