فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و عدد کلروفيل متر گياه تريتيکاله (×Triticosecale wittmack) به منظور کاهش تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و عدد کلروفيل متر گياه تريتيکاله (×Triticosecale wittmack) به منظور کاهش تنش شوري دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و عدد کلروفيل متر گياه تريتيکاله (×Triticosecale wittmack) به منظور کاهش تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و عدد کلروفيل متر گياه تريتيکاله (×Triticosecale wittmack) به منظور کاهش تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و عدد کلروفيل متر گياه تريتيکاله (×Triticosecale wittmack) به منظور کاهش تنش شوري :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

شوری پس از خشکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین تنش‌های محیطی در سطح جهان است. کلسیم نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش شوری دارد. به منظور بررسی تأثیر سدیم - کلسیم در گیاه تریتیکاله، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 به صورت یک طرح کاملاً تصادفی باز تکرار در شرایط گلخانه ای (دما C25 ، رطوبت نسبی 35% و فتوپریود 16 ساعت) صورت گرفت. نشاءهای گیاهی یک هفته پس از کاشت از بذور در خاک با سطوح کلرید سدیم 0 ، 50، 100، 150 میلیمولار توام با سطوح کلرید سدیم 0 ، 6 ، 10 میلی مولار تیمار شدند. پس از پنج هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل طول ساقه، وزن تر ساب و عدد کلروفیل متر SPAD) اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون تو کی در سطح احتمال 05/0 انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel ترسیم شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان ده که با افزایش شوری به طور معنی‌داری طول ساقه، وزت تر ساقه و عدد کلروفیل متر SPAD) کاهش یافت ( تامل در متن اصلی مقاله). در حالی که افزودن کلسیم محیط شور، طول ساقه، وزن تر سابق و عدد کلروفیل متر SPAD) را به‌طور معنی‌داری افزایش داد (فرمول در متن اصلی مقاله). کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 6 میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد .

لینک کمکی