فایل ورد (word) مطالعه تنوع ژنتيکي گونه ديپلوئيدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه تنوع ژنتيکي گونه ديپلوئيدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه تنوع ژنتيکي گونه ديپلوئيدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه تنوع ژنتيکي گونه ديپلوئيدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه تنوع ژنتيکي گونه ديپلوئيدurartuTriticum با استفاده ازسه مارکرIRAP, ISSR & REMAP درايران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زيستي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نتایج بررسی نشان میدهد که جنسTriticum دارای درحدود 9گونهدرایراناست یکی از این گونه های دیپلوئید آن Triticum urartu پراکنش جغرافیایی این گونه درسوریه لبنان شرق ترکیه ارمنستان و مناطق غرب و شمال غرب ایران است بررسی ها نشان داده اند که مرکز تنوع یابی این گونه درغرب و شمال غرب ایران است بدین جهت بررسی تنوع ژنتیکی این گونه درایران بسیار حائز اهمیت است با استفاده ازسه مارکرIRAP(Intra Retrotransposon Amplified Polymorphis), REMAP (RetrotransposonMicrosatellite Amplified Polymorphism) & ISSR (Intersimple Sequence Repeat)| تعداد21 نمونه بذرجمعیتی متعلق به سطح دیپلوئیدی T. urartu مورد بررسی قرارگرفت باندهای حاصل ازاغازگرها به خوبی قابل تحلیل بود باندهای حاصل از جفت آغازگرها به خوبی قابل تحلیل بود. براساس فرض هریک از باندهای حاصل به عنوان یک صفت بادوحالت وجود /عدم ماتریس txn تشکیل و با استفاده از ضریب شباهت جاکارد ماتریس t x t محاسبه و سپس فنوگرامی با روش UPGMA ترسیم و رابطه میان جمعیت های این گونه بررسی شد.

لینک کمکی