فایل ورد (word) بررسي تأثير استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر تحقق استراتژي پروژه (محورمقاله: محيط قانوين و حقوقي پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal - مديريت بهداشت/ايمني/ محيط زيست (HSE)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر تحقق استراتژي پروژه (محورمقاله: محيط قانوين و حقوقي پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal - مديريت بهداشت/ايمني/ محيط زيست (HSE) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر تحقق استراتژي پروژه (محورمقاله: محيط قانوين و حقوقي پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal - مديريت بهداشت/ايمني/ محيط زيست (HSE)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر تحقق استراتژي پروژه (محورمقاله: محيط قانوين و حقوقي پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal - مديريت بهداشت/ايمني/ محيط زيست (HSE)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر تحقق استراتژي پروژه (محورمقاله: محيط قانوين و حقوقي پروژه ها Laws &Environment Projects Lagal - مديريت بهداشت/ايمني/ محيط زيست (HSE) :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک پروژه ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: بررسی و پژوهش در خصوص تأثیر استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی و نیز ا لگوهای مرتبط با آن بر میزان تحقق استراتژی و اهداف یک پروژه که توسط مدیر پروژه ترسیم شده است. روش پژوهش: در یک تحقیق مقطعی و بر اساس اطلاعات موجود در یک پروژه بزرگ ملی در یک بازه زمانی دوساله با مشارکت دادن مدیران پروژه 18 شرکت/گروه پیمانکاری و تقسیم بندی ایشان به دو گروه مثبت نگر و منفی نگر و با استفاده از نرم افزار ECXLE2010 و طراحی یک برنامه محاسبه ای در محیط این نرم افزار میزان تحقق 80% استراتژی پروژه مدیران مثبت نگر، معنی دار تلقی گردید. یافته ها: با عنایت به هزینه ها و مخارج ناشی از بروز حوادث شغلی ت دوین و اجرای قوانین و الزامات بازدارنده کشوری و نیز استانداردهای معتبر بین المللی برای کاهش این مخارج بدیهی می باشد. در عین حال نگرش مجریان و مشمولان این الزامات که عمدتاً مدیران ارشد سازمانها و شرکتها می باشند به دستورالعمل ها و استانداردهای تبیین شده، مؤثر و حت تعیین کننده خواهد بود. با گروه بندی مدیران ارشد به دو دسته کلی سعی به اثبات رابطه مستقیم بین الزامات استاندارد و لزوم آشنایی مدیران ارشد با این الزامات بر میزان تحقق و دستیابی مدیران پروژه به اهداف و استراتژیهای خرد و کلان طرح ریزی شده است. نتیجه گیری: نگرش و آگاهی مدیران در تعهدات قانونی خود و مداخله کارشناسی استانداردها در زمان طراحی استراتژی و تبیین اهداف پروژه باعث ارتقاء میزان دستیابی به اهداف و استراتژی مدیران پروژه خواهد شد. با دریافت نتایج، راهکارهای قابل اجراء و کاربردی جهت کاهش میزان مخارج ناشی از حوادث و عدم رعایت الزامات قانونی و استانداردها، همچنین تحقق حداکثری اهداف و استراتژی پروژه پرداخته شد.

لینک کمکی