فایل ورد (word) مقايسه نيمرخ روانشناختي، وضعيت اقتصادي - اجتماعي والدين کودک آزار با والدين غير کودک آزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه نيمرخ روانشناختي، وضعيت اقتصادي - اجتماعي والدين کودک آزار با والدين غير کودک آزار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه نيمرخ روانشناختي، وضعيت اقتصادي - اجتماعي والدين کودک آزار با والدين غير کودک آزار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه نيمرخ روانشناختي، وضعيت اقتصادي - اجتماعي والدين کودک آزار با والدين غير کودک آزار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه نيمرخ روانشناختي، وضعيت اقتصادي - اجتماعي والدين کودک آزار با والدين غير کودک آزار :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي روانشناسي - روانشناسي خانواده

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ روانشناختی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی والدین کودک آزار با والدین غیر کودک آزار است. بدین منظور30 نفر از والدین کودک آزاری که به مرکز بهزیستی شهید نواب صفوی مراجعه کرده بودند و 30 نفر از والدین غیر کودک آزار با استفاده ازروش نمونه گیری اتفاقی (غیر احتمالی) از نمونه های در دسترس انتخاب شدند. سپس بر روی هر کدام از آنها پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFIو فرم مصاحبه حیطه اقتصادی- اجتماعی(تقی خانی، 1380 ) اجرا گردید. پرسشنامهNEO-FFIبر اساس دیدگاه پنج عاملی مک کری و کوستا و توسط آنها ساخته شده است. این دیدگاه بر این باور است که مهمترین ابعاد شخصیت از پنج عامل بزرگ به نامهای روان نژندیN)برونگراییE)دلپذیر بودنA)انعطاف پذیریO)C)تشکیل یلفته است. به منظور آزمون فرضیه هاب پژوهش آزمونt استیودنت (برای گروه های مستقل) و آزمونX2 صورت گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد: بین والدین کودک آزار و والدینغیرکودک آزار از لحاظ صفات روان نژندی تفاوت وجود دارد. بین والدبن کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات برون گرایی تفاوت وجود ندارد. بین والدین کودک آزار از لحاظ صفات انعطاف پذیری تفاوت وجود ندارد. بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودکآزار از لحاظ صفات دلپذیر بودن تفاوت وجود دارد. بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات باوجدان بودن تفاوت وجود ندارد. بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ وضعیت اقتصادی- اجتماعی تفاوت دارد. بدین ترتیب از شش فرضیه پژوهش سه فرضیه آن مورد تایید قرار گرفت

لینک کمکی