فایل ورد (word) اندام زايي درون شيشهاي با کشت جنين گلابي وحشي (Pyrus spp.) ادر گونه هاي انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هيبريد )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اندام زايي درون شيشهاي با کشت جنين گلابي وحشي (Pyrus spp.) ادر گونه هاي انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هيبريد ) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اندام زايي درون شيشهاي با کشت جنين گلابي وحشي (Pyrus spp.) ادر گونه هاي انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هيبريد )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اندام زايي درون شيشهاي با کشت جنين گلابي وحشي (Pyrus spp.) ادر گونه هاي انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هيبريد )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اندام زايي درون شيشهاي با کشت جنين گلابي وحشي (Pyrus spp.) ادر گونه هاي انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هيبريد ) :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

، (Pyrus glabra Boiss.) بنام های انچوچک (Pyrus spp.) ازدیاد درون شیشه ای سه گونه از ارقام گلابی وحشی نه انچوچک نه هرمو( هیبرید آن دو) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ریزنمونه های ، ( Pyrus syriaca Boiss.) هرمو ،0/4 ،0/6 ،0/8 mgl -1) 6-BA با غلظت های مختلف MS جنین های حاصل از بذور در هر سه گونه، در محیط کشت پایه 0/01 برای تعیین بهترین غلظت برای جوانه زنی و اندام زایی کشت شدند. در غلظت IBA mgl - 0) به همراه 1 ،0/1 ،0/20)، هیچ گونه آثار جوانه زنی در جنین های سه گونه مشاهده نشد؛ لذا حذف گردیدند. در جنین های /6<) 0/ های کمتر از 6 0/6 mgl -1 BA هرمو آثار مطلوب از جوانه زنی نیز دیده نشد؛ لذا این گونه بطور کامل حذف گردید. اثر غلظت های بیشتر ازMS 1/2 ), روی دو رقم انچوچک و هیبرید طی دو آزمایش جداگانه بررسی شد. محیط کشت پایه ،1/0 ،0/8 ،0/6 mgl -1) 1 به ترتیب بیشترین در صد ریشه / 0/8 و 0 mgl - 0/6 ، بیشترین در صد جوانه زنی و طول نوساقه و 1 mgl -1 BA شامل،1/ 0/8 و 2 mgl -1 BA زایی و وزن تر نوساقه را در گونه انچوچک به همراه داشته است. در رقم هیبرید تیمار های حاوی 1 بهترین تیمارها / 0/6 و 2 mgl -1 BA بطور معنی داری بیشترین وزن تر نوساقه و تعداد برگ را داشته اند. تیمار های حاوی 1، مشاهده شد. mgl -1 BA شامل MS برای صفت طول نوساقه بوده اند. بیشترین در صد ریشه زایی در محیط کشت پایه

لینک کمکی