فایل ورد (word) بررسي بيان دو ژن گلوتاتيون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي بيان دو ژن گلوتاتيون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي بيان دو ژن گلوتاتيون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي بيان دو ژن گلوتاتيون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي بيان دو ژن گلوتاتيون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکي :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تنش خشکی به طور قابل ملاحظهای منجر به کاهش عملکرد در گیاهان زراعی میگردد. جو یکی از گیاهان مدل جهت مطالعات ژنتیکی و فیزیولوژیکی به شمار میآید که دلیل عمده آن، مقاومت نسبی جو نسبت به تنش خشکی و سایر تنش های غیرزیستی یک خانواده چند ژنی هستند که به طور معمول در تمام گیاهان حضور دارند و با اتصال (GSTs) ترانسفرازها -S میباشد. گلوتاتیونگلوتاتیون سه پپتید به سوبستراهای آبگریز، منجر به سمزدایی سلولی میگردند. براساس شواهد به دست آمده این ژن به عنوان یک فاکتور آنتی اکسیدانی در گیاه جو فعال میباشد. در این پژوهش، سه رقم یوسف (متحمل به خشکی )، موروکو (حساس به اکوتیپ وحشی) تحت تنش خشکی قرار گرفتند. بیشترین میزان ماده خشک برگ در شرایط تنش خشکی شد ید ) HS خشکی) و 1 با روش (HvD و 2002 HvAN1) GST 10 درصد ظرفیت مزرعه ای) در اکوتیپ وحشی و رقم یوسف مشاهده گردید. بیان دو ژن ) در رقم یوسف GST و با استفاده از ژن اکتین به عنوان ژن خانهدار مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بیان ژنهای real-time PCR را GST و تحت تنش شدید خشکی (ده درصد ظرفیت مزرع های) مشاهده گردید. براساس نتایج به دست آمده، می توان ای ن دو ژن به عنوان ژ نهای کاندید دخیل در تحمل به تنش خشکی در رقم یوسف معرفی نمود.

لینک کمکی