فایل ورد (word) همسانه سازي بخشي از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گياه هالوفيت Aeluropus littoralis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) همسانه سازي بخشي از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گياه هالوفيت Aeluropus littoralis دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) همسانه سازي بخشي از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گياه هالوفيت Aeluropus littoralis  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) همسانه سازي بخشي از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گياه هالوفيت Aeluropus littoralis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) همسانه سازي بخشي از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گياه هالوفيت Aeluropus littoralis :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

DNA خاصی می چسبند و رونویسی اطلاعات ژنتیکی از DNA چکیده: فاکتورهای رونویس پروتئین هایی هستند که به توالیC یک هالوفیت چند ساله ریزوم دار تک لپه ای با سیستم فتوسنتزی 4 Aeluropus littoralis را کنترل می کنند mRNA به600 تحمل کند. این گیاه یک منبع بسیار خوب و غنی برای mM را تا سطح بالاتر از (NaCl) میباشد که میتواند شوریشناسایی ژن های جدید تحمل به خشکی، شوری ، گرما و همچنین رشد و سازگاری ریشه ها و تولید دانه تحت شرایط استرسگیاهان خانواده RING finger ubiquitin protein ligase های غیر زنده میباشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از ترادف ژنآغازگرهای مناسب طراحی و واکنش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس انجام شد. ،NCBI گرامینه موجود در بانک ژنانجام گرفت. نتایج حاصل از pTZ57R/Z همسانه سازی ژن در پلاسمید ، RT-PCR پس از تولید قطعه مورد نظر حاصل ازحاصله با استفاده از آغازگرهای طراحی شده بود.. RING finger ubiquitin protein ligase تعیین ترادف نمایانگر حضور ژننتایج همترازی چندگانه و همینطور درخت فیلوژنتیک نیز نزدیکی این ژن را به ژن های متناظر در سایر گیاهان خانواده گرامینهنشان می دهد.

لینک کمکی