فایل ورد (word) تحليل ويولت سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در هنگام مديتيشن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل ويولت سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در هنگام مديتيشن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل ويولت سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در هنگام مديتيشن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل ويولت سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در هنگام مديتيشن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل ويولت سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در هنگام مديتيشن :
نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق ضرایب ویولت سیگنال های نرخ ضربان قلب و الکتروآنسفالوگرام در هنگام مدیتیشن در 25 سوژه مطالعه شده است. به منظور بررسی کیفی ضرایب ویولت، فضای فاز ضرایب سطح 4 هر دو سیگنال الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب در بازه های 5 دقیقه ای ترسیم و پهنای آن محاسبه گردید. نتایج نشان م یدهد که در هنگام مدیتیشن پهنای فضای فاز ضرایب جزیی سیگنال نرخ ضربان قلب کاهش و پهنای فضای فاز ضرایب تقریب آن افزایش می یابد. به نظر می رسد علت افزایش پراکندگی نقاط در فضای فاز ضرایب تقریب، افزایش انحراف معیار سیگنال نرخ ضربان قل ب در هنگام مدیتیشن نسبت به قبل از آن باشد. در سیگنال الکتروآنسفالوگرام فضای فاز ضرایب تقریب قبل از مدیتیشن دارای پراکندگی بیشتری نسبت به دوره های 5 دقیقه ای سیگنال الکتروآنسفالوگرام در هنگام مدیتیشن است. از آنجا که در هنگام مدیتیشن مغز در حالت آرامش به سر م یبرد و نرون های عصبی کمتری در پرداز شهای ذهنی شرکت می کنند، بنابراین پیچیدگی ضرایب ویولت کاهش یافته و فضای فاز آن جم عتر می شود.

لینک کمکی