فایل ورد (word) تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران :
نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

منابع مختلف انرژی موتور محرکه توسعه اقتصادی یککشور میباشد، بنحویکه رونق اقتصادی یککشور همراه با رشد مصرف منابع انرژی است. انرژی الکتریکی به سبب سهولت تولید، انتقال، مصرف و کنترل نقشویژهای در توسعه ارکان اقتصادی از صنعت گرفته تا کشاورزی ایفا مینماید. بنابراین وجود هر وقفهای در تأمین انرژی الکتریکی و کاهشقابلیت اطمینان شبکه برق میتواند باعث کاهش رشد اقتصادی گردد. توسعه شبکه برق، ابزار بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و کاهشمیزان وقفه میباشد. تعیین حد سرمایه گذاری در توسعه شبکه برق و یا میزان مجاز وقفه در برنامه ریزی توسعه شبکه باید با توجه به تأثیر وقفه در تأمین انرژی الکتریکی بر میزان ضرر اقتصادی ناشی از آن تعیین گردد. در این مقاله ضرر افتصادی ناشی از قطع برق در ایران با توجه به تولید ناخالصداخلی و سهم برق در هر یک از رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه میگردد. هزینه توسعه شبکه برق نیز با توجه به سهم غالب هزینه توسعه تولید،بصورت هزینه توسعه تولید در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزارWASP IV بدست میآید. در نهایت با توجه به ضرر اقتصادی ناشی از قطع برق و هزینه توسعه، مقدار مجاز وقفه جهت توسعه شبکه در سناریوهای مختلف بدست آمده و با استفاده از آن توسعه بهینه شبکه در طی دوره زمانی 2009 تا 2030 معرفی میشود.

لینک کمکی