فایل ورد (word) بررسي اثر شخم اضطراري بر فرسايش خاک اراضي کشاورزي دردستگاه سنجش فرسايش بادي W.E.mete

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر شخم اضطراري بر فرسايش خاک اراضي کشاورزي دردستگاه سنجش فرسايش بادي W.E.mete دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر شخم اضطراري بر فرسايش خاک اراضي کشاورزي دردستگاه سنجش فرسايش بادي W.E.mete  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر شخم اضطراري بر فرسايش خاک اراضي کشاورزي دردستگاه سنجش فرسايش بادي W.E.mete،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر شخم اضطراري بر فرسايش خاک اراضي کشاورزي دردستگاه سنجش فرسايش بادي W.E.mete :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي فرسايش بادي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زبری سطح خاک که بوسیله شخم ایجاد میشود، عامل مهمی در کنترل فرسایش بادی در اراضی کشاورزی است. در این مقاله به بررسی اثرارتفاعات مختلف زبری بر فرسایش خاک پرداخته شد. بدین منظور 5 نمونه خاک از عمق 15cm اراضی کشاورزی منطقه محمد آباد یزد برداشت و به آزمایشگاه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد منتقل شد. نمونههای خاک در سینیهای با ابعاد 1*0.3متر و عمق 8 سانتیمتر ریخنه شدند و به مدت 24 ساعت خشک شدند تا میزان رطوبت انها یکسان شود. کلوخههای سطح خاک در هر سینی بوسیله چکش خرد شدند به گونهای که قطر بزرگترین کلوخه Dmox با شکل اتفاقی روی سطح خاک هرسینی به ترتیب 2، 4، 6، 8 و 10 سانتیمتر بود. درصد ذرات بزرگتر از 2 میلیمتر در سطح خاک 60-50 درصد بود. برای تیمار شاهد نمونه خاک با الک 2 میلیمتر، الک شد و درصد ذرات بزرگتر از 2 میلیمتر در سطح آن صفر درصد بود. به منظور ایجاد بادهای با سرعت و زمان مشخص از دستگاه سنجش فرسایش بادی W. E. meter استفاده شد. در هر سینی ابتدا سرعت آستانه فرسایش بادی اندازهگیری شد سپس تحت تاثیر باد با سرعت 12 متر بر ثانیه در ارتفاع 20 سانتیمتری به مدت 10 دقیقه قرار گرفتند و مقدار رسوب جمع آوری شده از سطح مقطع مشخص دستگاه 100cm) 30 با نمونه شاهد (سطح صاف و بدون زبری) مقایسه گردیدند. دادههای حاصل در قالب طرح کاملا تصلدفی و نرم افزارspss تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که قطر بزرگترین کلوخه سطح خاک، فاکتور مهمی در کنترل ارتفاع زبری آئرودینامیکی است. میزان فرسایش تابعی از ارتفاع زبری است. کلوخههای بزرگتر اثر بیشتری در کاهش سرعت باد در سطح خاک داشتند

لینک کمکی