فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران :

فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

چكیده
پژوهش حاضر به فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.
نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
.....
.....

فایل ورد (word) تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
فهرست مطالب:
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1- مقدمه ............... 13
1-2- بیان مسئله ............. 18
1-3- اهمیت ضرورت تحقیق ....... 21
1-4- اهداف تحقیق ......... 23
1-5- فرضیات تحقیق ............. 23
1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ... 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهیم نظری ................... 33
2-1-1- تعریف خود ............. 33
2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی ..... 36
2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ......... 39
2-1-4- تصویر ذهنی ........ 43
2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر ...... 46
2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان ....... 49
2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش ...... 54
2-1-8- تعریف زیبایی........ 59
2-1-10- بد شكلی بدنی ......... 60

فصل سوم: طرح تحقیق
3-1- طرح تحقیق .......... 84
3-2- جامعه آماری ....... 84
3-3- نمونه و روش نمونه گیری ......... 84
3-4- ابزارهای تحقیق ................. 85
3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق ... 85
3-6- روش و چگونگی اجرا ......... 86
3-7- روش آماری .......... 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق
الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ........
ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده ........
ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق .....

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق ...... 102
5-2- رهنمودهای تحقیق ........... 105
5-3- محدودیتهای تحقیق .... 106
5-4- پیشنهادات .... 107
منابع فارسی .................................... 108
منابع انگلیسی ....... 113
ضمائم


لینک کمکی