فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی :

فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی


امروزه پدیده ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می كنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماكن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشاركت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاكی از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

فایل ورد (word) بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی
فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

بیان مساله .................................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق ..........................................................................................

اهداف تحقیق .............................................................................................................

- هدف كلی.................................................................................................................

- هدف جزئی.............................................................................................................

فرضیه های تحقیق ....................................................................................................

محدودیت های تحقیق ................................................................................................

- محدودیت های قابل كنترل......................................................................................

- محدودیت های غیر قابل كنترل ..............................................................................

تعریف واژگان ...........................................................................................................

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ..............................................................

مقدمه .......................................................................................................................

بهره وری ..................................................................................................................

آمار ...........................................................................................................................

- آمار اماكن و تاسیسات ورزشی ............................................................................

- زمان بهره برداری از اماكن و تاسیسات ورزشی ................................................

- آمار منابع انسانی ..................................................................................................

پایه های علمی ...........................................................................................................

- تحقیقات انجام شده در داخل كشور ......................................................................

- تحقیقات خارج از كشور ........................................................................................

فصل سوم .................................................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

روش تحقیق ..............................................................................................................

جامعه آماری و نمونه آماری ...................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری .......................................................

روش تجزیه تحلیل اطلاعات ......................................................................................

فصل چهارم ..............................................................................................................

فصل پنجم .................................................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

یافته های تحقیق ........................................................................................................

بحث و نتیجه گیری ...................................................................................................


لینک کمکی