فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده :

فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده

مقدمه:
با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.
از میان انواع مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی در سطح مدارس یکی از با اهمیت ترین و حساس ترین وظایف محسوب میگردد. آموزش در مدرسه انجام می گیرد و کیفیت آموزش و نتایج آن نیز به مدرسه بستگی دارد. لذا نظام آموزشی باید از مدیران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را به نحو موثر به انجام برساند، و این امر مستلزم آن است که نظام آموزشی از یک در جهت پرورش و جذب مدیران ماهر و تحصیل کرده گام بردار و از طرف دیگر سیستم انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی را طوری طراحی نماید که از طریق مدیران شایسته و کاردان و تحصیل کرده به سمت های مدیریت آموزشی انتخاب کردند.
توجه به وظیفه های خطیر مدارس و تامل در مورد وظایف مدیران آموزشی مدارس بر این امر دلالت دارد که وظیفه مدیران آموزشی در برنامه ریزی آموزشی و اجرای آنها خلاصه نمی شود بلکه ایجاد محیطی مساعد که همکاری موثر افراد را برای رسیدن به اهداف موجب شود، و هدایت و رهبری آموزشی و همچنین سازماندهی و نظارت و کنترل موثر نیز از وظایف اصلی مدیران محسوب میگردد، و انجام این وظایف، مهارت ها و توانایی های خاصی را می طلبد که این مهارت ها و توانائی ها نمی توانند صرفاً از طریق تجربه حاصل شوند و آموزش و کسب آگاهی های لازم علمی در کنار تجربه برای دست یافتن به این توانایی ها و مهارتها لازم و ضروری است.
دانش مدیریت به مدیران کمک می کند تا بتوانند دشواری های کار خود را از طریق مطالعه اصول، نظریه ها و آموزش فنون و روش های سودمند و موثر از میان بردارند و بتوانند به طور موثر از عهده تحولات و پویایی های کار خود برآیند- راه حل های خلاق برای مسائل و مشکلات خود ارائه دهند- منابع مادی و انسانی سازمان آموزشی خودشان را جهت کسب اهداف تعلیم و تربیت، به خوبی بکار گیرند و به اقدامات پیشگیرانه در قلمرو کار و فعالیت خود مبادرت ورزند.
از آنجائیکه اجرا و مدیریت نظام های آموزش و پرورش در مقایسه با سایر بخش‌های فعالیت، افراد و منابع مادی و مالی بیشتری را به کار می گیرد، و از سوی دیگر با توجه به اینکه مسئولیت مدارس در قبال دانش آموزان و جوامع، بیشتر و پیچیده تر از گذشته شده است، آموزش های تخصصی برای مدیران مدارس بیش از هر زمان دیگری واجد اهمیت است و ضرورت دارد مدیران مدارس مهارت های جدیدی را در جهت انجام موثر وظایف شان فرا گیرند.
از طرفی چون لازم است هم عرض سایر امور اجتماعی، آموزش و پرورش نیز متحول گردد و با توجه به اینکه اگر قرار باشد در عرصه تعلیم و تربیت تحولی به وقوع بپیوندد باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز گردد، ضروری است در یک تحول اساسی در تربیت و به کارگیری مدیران آموزشی کارآمد که قادر باشند در شرایط متحول و پیچیده امروزی تحولات لازم را در آموزش و پرورش به طور اثر بخش عینیت بخشند و دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت را به نحو مطلوب میسر سازند، اقدامات اساسی صورت پذیرد.

فایل ورد (word) بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده
فهرست:

عنوان صفحه

فصل اول................................................................................................................... 1

مقدمه......................................................................................................................... 2

تعریف موضوع.......................................................................................................... 4

اهمیت موضوع.......................................................................................................... 7

اهداف تحقیق............................................................................................................ 10

فرضیات تحقیق........................................................................................................ 11

قلمرو تحقیق............................................................................................................. 12

تعاریف اصطلات...................................................................................................... 13

فصل دوم................................................................................................................. 15

پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ............................. 16

فصل سوم................................................................................................................ 24

سیر تحول مدیریت................................................................................................... 25

نظریه كلاسیك مدیریت............................................................................................ 25

نظریه مدیریت علمی................................................................................................. 26

نظریه مدیریت اداری................................................................................................ 27

نظریه بوروکراسی................................................................................................... 27

مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت ............................................... 28

مکتب روابط انسانی................................................................................................. 28

تئوری علم مدیریت ................................................................................................. 29

نگرش سیستمی ....................................................................................................... 29

مدیریت اقتضائی...................................................................................................... 30

تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی........................................................... 31

تعاریف مدیریت........................................................................................................ 35

ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت........................................................................... 37

مهارت مورد نیاز مدیران......................................................................................... 39

عوامل موثر در موفقیت مدیران............................................................................... 44

ارزشیابی اثر بخشی و كارآمدی مدیران................................................................. 45

عوامل موثر در اثر بخشی سازمان ........................................................................ 49

وظایف مدیران......................................................................................................... 51

برنامه ریزی ........................................................................................................... 53

انواع برنامه ریزی.................................................................................................... 54

مراحل عمده برنامه ریزی........................................................................................ 55

برنامه ریزی موثر.................................................................................................... 56

سازماندهی-تامین بكارگیری نیروی انسانی........................................................ 59-57

نظارت و كنترل........................................................................................................ 60

هدایت و رهبری....................................................................................................... 61

سلسله مراتب نیازها................................................................................................. 63

انگیزش و رفتار....................................................................................................... 64

بهداشت روانی......................................................................................................... 65

تئوری x و y .......................................................................................................... 66

نظریه گروهای انسانی............................................................................................. 67

مطالعات در مورد نظریه رهبری............................................................................. 68

سیستم مدیریت لیكرت............................................................................................. 71

رهبری اقتضایی....................................................................................................... 72

رهبری موفق............................................................................................................ 73

همگانی و رهبری..................................................................................................... 74

رهبری مبتنی بر عشق و محبت................................................................................ 76

مدیریت مشاركتی .................................................................................................... 79

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشاركت............................................................ 81

مزایای مشاركت....................................................................................................... 82

برنامه ریزی و اجرای تغییر.................................................................................... 84

فرآیند ایجاد تغییر.................................................................................................... 86

خلاقیت و نوآوری.................................................................................................... 87

فرآیند خلاقیت.......................................................................................................... 88

ویژگی افراد خلاق.................................................................................................... 89

موانع خلاقیت........................................................................................................... 90

استراتژی نوآوری................................................................................................... 91

روابط انسانی........................................................................................................... 92

روابط انسانی در مدرسه......................................................................................... 93

شاخص روابط انسانی مطلوب................................................................................. 95

عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان........................................................... 96

فصل چهارم

روش تحقیق............................................................................................................ 101

جامعه آماری.......................................................................................................... 102

ابزار جمع آوری اطلاعات....................................................................................... 103

نحوه جمع آوری اطلاعات....................................................................................... 104

روشهای آماری تحقیق........................................................................................... 105

فصل پنجم ............................................................................................................. 106

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یك........................................................ 107

نمودار فرضیه 1..................................................................................................... 108

جدول شماره 2 فرضیه 1....................................................................................... 109

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو......................................................... 111

نمودار فرضیه 2..................................................................................................... 112

جدول شماره 2 فرضیه 2....................................................................................... 113

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه........................................................ 115

نمودار فرضیه 3..................................................................................................... 116

جدول شماره 2 فرضیه 3....................................................................................... 117

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار..................................................... 119

نمودار فرضیه 4..................................................................................................... 120

جدول شماره 2 فرضیه 4....................................................................................... 121

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج........................................................ 123

نمودار فرضیه 5..................................................................................................... 124

جدول شماره 2 فرضیه 5....................................................................................... 125

خلاصه تحقیق و نتیجه ........................................................................................... 128

پیشنهادات .............................................................................................................. 131

محدودیتها و تنگناهای تحقیق.................................................................................. 133

پیوستها

پرسشنامه

منابع و ماخذ

فصل اول
مقدمه
تعریف موضوع
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعاریف اصطلاحات


لینک کمکی