فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران دارای 448 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران :

فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایراننقش و اهمیت موضوع مزیت نسبی در طراحی سیاست های تجاری كشورها و گزینش روندهای مناسب تولید و صادرات كالا ، امری انكارناپذیر است ؛ بطوریكه در حال حاضر بخش عمده ای از مباحثات و مذاكرات بین المللی در زمینه تجارت ، به ارائه راهكارهایی جهت رفع نواقص بازارها و هدایت بازارها به سمت وسوی بهره‌مندی از مزیت نسبی اختصاص یافته است . در این میان عوامل مختلفی در هر یك از مراحل تولید ، صادرات و تقاضای كالا ، مزیت نسبی یك كشور را متأثر می‌سازند و این امر موجب ایجاد تغییر در جایگاه كشورها به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی در عرصه بین المللی شده است . این امر ما را بر آن می دارد كه نسبت به بررسی مزیت نسبی كالاهای تولیدی - صادراتی در كشور اقدام نمائیم .

هنر-صنعت فرش دستباف از جمله صنایعی است كه طی سالهای اخیر شاهد نوسانات شدید در روند تولید و صادرات آن بوده ایم . بر همین اساس تحقیق حاضر سعی دارد ضمن معرفی شاخص های مختلف تعیین مزیت نسبی ، به اندازه گیری مزیت نسبی كشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر آن بپردازیم . به این منظور ، شاخص مزیت نسبی آشكار شده (RCA) جهت محاسبه مزیت نسبی كشور در صادرات فرش دستباف ، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) جهت محاسبه مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف و كشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران به منظور محاسبه مزیت نسبی رقابتی كشور مطمح نظر قرار گرفته اند .

نتایج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاكی از آن است كه ایران طی سالهای مورد بررسی دارای مزیت نسبی در زمینه صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1) . البته تخمین تابع روند تغییرات شاخص RCA نشان دهنده نوسانات شدید وضعیت مزیت نسبی كشور در زمینه صادرات این كالا می باشد . تخمین كشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران ، نمایانگر چسبندگی شدید مقدار تقاضای فرش ایران با قیمت فروش آن در سطح بین المللی است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نیز حكایت از آن دارد كه كشور در زمینه تولید فرشهای اعلاباف 60 رج تمام ابریشم در استانهای آذربایجان شرقی و قم و فرشهای معمولی باف 50-45 رج در استانهای اصفهان و خراسان دارای مزیت نسبی و در تولید فرشهای درشت باف 30 رج در استان همدان از عدم مزیت نسبی برخوردار است .

به منظور تحلیل نتایج بدست آمده ، ضمن محاسبه نرخ ارز غایی ، قیمت غایی فروش، ارزش غایی مواد اولیه داخلی و نهاده های قابل تجارت به كار رفته در تولید هر مترمربع فرش دستباف ، اقدام به محاسبه و تحلیل كشش ارزی و قیمتی DRC و همچنین كشش DRC نسبت به تغییرات ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت نموده ایم . مهمترین عوامل مؤثر در مزیت نسبی كشور در تولید و صادرات فرش دستباف نیز در قالب سؤالات پرسشنامه های تحقیق و در سطح میدان تحقیق (استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، اصفهان ، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با بكارگیری روشهای تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) نسبت به ارزیابی نقش عوامل مذكور بر مزیت نسبی كشور اقدام شده است .
فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول: كلیات
1-1- مقدمه 2

2-1- اهمیت تحقیق 2

3-1- فرضیات تحقیق 4
4-1- اهداف تحقیق 4

5-1- روش شناسی تحقیق 5

6-1- سابقه تحقیق 6

7-1-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق 8

فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
1-2- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل 10

1-1-2- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی 11

2-1-2- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی 13
2-2- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی 16
1-2-2- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل 16

2-2-2- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل 18

3-2- مبانی تئوریك تجارت بین الملل و مزیت نسبی 19

1-3-2- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت 19

2-3-2- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریكاردو 20

3-3-2- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته 21

4-3-2- دیدگاه مزیت نسبی هكشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل) 21


4-2- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل 24

5-2- شكاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی 29
6-2- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه 34

1-6-2- مزیت نسبی بالفعل اسمی 36
2-6-2- مزیت نسبی بالفعل حقیقی 36

3-6-2- مزیت نسبی بالقوه اسمی 36

4-6-2- مزیت نسبی بالقوه حقیقی 36

فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی

1-3- شاخص های مزیت نسبی آشكارشده (RCA) 41
1-1-3- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات 41

1-1-1-3- معیار سهم صادرات 42
2-1-1-3- معیار سهم خالص صادرات 43
3-1-1-3- شاخص یونیدو 43
2-1-3- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات 43

1-2-1-3- شاخص بالاسا (BAL) 43

2-2-1-3- شاخص دانگز – ریدل (DR) 45

3-2-1-3- شاخص های خالص یونیدو 45
3-1-3- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری 45

1-3-1-3- نگرش درآمدی 46

2-3-1-3- نگرش رتبه ای 46
3-3-1-3- نگرش ثبات 47

4-3-1-3- نگرش درآمدی – ثبات 47

2-3- محدودیت های شاخص های RCA 48

3-3- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی 49

عنوان صفحه

1-3-3- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول 49

2-3-3- روش دیك 52
4-3- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی 53
5-3- شاخص های طرف عرضه 54

1-5-3- معیار هزینه منابع داخلی (DRC) 55

1-1-5-3- پیشینه كاربرد و فرمول محاسباتی DRC 55

2-1-5-3- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC 58

3-1-5-3- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC 63

2-5-3- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR) 65

3-5-3- معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP) 65

4-5-3- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی 66
6-3- شاخص‌های طرف تقاضا 68
1-6-3- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی 69

1-1-6-3- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی 71
2-1-6-3- نقش تجزیه بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی 72
3-1-6-3- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی 72
2-6-3- كاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی 73

7-3-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق 75
1-7-3- علل نمونه گیری 76

2-7-3- روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی 77

3-7-3- انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی) 78


1-3-7-3- نمونه گیری تصادفی ساده 79

2-3-7-3- نمونه گیری تصادفی سیستماتیك 79

3-3-7-3- نمونه گیری تصادفی خوشه ای 80

4-3-7-3- نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 80
4-7-3- روش تعیین حجم نمونه 81

5-7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق 83
6-7-3- روش های تحلیل آماری 84
1-6-7-3- آمار توصیفی 84

2-6-7-3- آمار استنباطی 85

1-2-6-7-3- تحلیل آزمون ناپارامتریك چی دو 85

2-2-6-7-3- تحلیل عامل (Factor Analysis) 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
1-4- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران 91
1-1-4- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران 92

2-1-4- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران 94

3-1-4- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف كشور 100

4-1-4- بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف كشور 101
2-4-بررسی مزیت نسبی رقابتی كشور در صنعت فرش دستباف 126
1-2-4- محاسبه مزیت نسبی رقابتی كشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف 129
3-4- بررسی مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف 131

1-3-4- نحوه كاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف 132


2-3-4- نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی كشور در تولید فرش دستباف 133

1-2-3-4- برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف 133
2-2-3-4- برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف 137
3-2-3-4- برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز 138

3-3-4- محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 143
4-3-4- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 143
1-4-3-4- پیشینه قالی بافی در آذربایجان 143
2-4-3-4- ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان 146

3-4-3-4- ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان 148

4-4-3-4- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 150

5-4-3-4- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 151
6-4-3-4-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 153
5-3-4- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم 177

1-5-3-4- پیشینه قالی بافی در قم 177

2-5-3-4- ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم 178

3-5-3-4- ویژگیهای ظاهری قالی های قم 179
4-5-3-4- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان قم 180

5-5-3-4- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم 181
6-5-3-4-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم 183
6-3-4- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان 205

1-6-3-4- پیشینه قالی بافی در اصفهان 205

2-6-3-4- ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان 206


3-6-3-4- ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان 207

4-6-3-4- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان اصفهان 210
5-6-3-4- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان 211
6-6-3-4-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان 213
7-3-4- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان 236

1-7-3-4- پیشینه قالی بافی در خراسان 236

2-7-3-4- ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراكز قالی بافی در استان خراسان 237
3-7-3-4- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان خراسان 244

4-7-3-4- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان 245

5-7-3-4-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان 247

8-3-4- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان 269

1-8-3-4- پیشینه قالی بافی در همدان 269

2-8-3-4- ویژگیهای ظاهری قالی های همدان 270
3-8-3-4- ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان 271

4-8-3-4- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان همدان 274

5-8-3-4- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان 275
6-8-3-4-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان 277
9-3-4- تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف كشور 299

1-9-3-4- تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی 299

2-9-3-4- تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف 301

3-9-3-4- تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف 303

4-9-3-4- تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف 305

5-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC 306

6-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش قیمتی DRC 307

7-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی 308

8-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت 309

9-9-3-4- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق 310

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- خلاصه نتایج تحقیق 331
2-5- ارائه سیاست های كاربردی 340

فایل ورد (word) بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
فهرست منابع 343

پیوست 345

لینک کمکی