فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان :

فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان


خلاصه پژوهش
پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی اداره هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
فهرست مطالب:

خلاصه پژوهش… 1

فصل اول. 2

پرسش پژوهش… 2

فرضیه پژوهش… 2

اهداف پژوهش: 2

متغیر پژوهش… 2

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی: 3

کودک خیابانی.. 3

کودک عادی: 3

هوش هیجانی.. 3

کودک عادی: 4

هدف پژوهش: 4

اهمیت موضوع پژوهش… 5

فـصل دوم. 6

پیشـینه. 6

نظریه پردازان. 12

دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات). 13

1-ارزیابی و ابراز هیجان: 13

2-تنظیم هیجان در خود و دیگران. 13

3-بهره برداری از هیجان: 14

شاخه اول: 14

شاخه دوم: 15

شاخه سوم: 17

فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی.. 17

شاخه چهارم: 18

تنظیم هوشمندانه هیجان: 18

دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی). 19

مدل هوش هیجانی بار- آن. 22

الگوی 5 بخش هوش هیجانی بار- آن. 23

1-درون فردی.. 23

2-بین فردی.. 24

3-قابلیت سازگاری و انطباق. 24

4-مدیریت فشار روانی.. 24

5-خلق عمومی.. 24

یافته های اصلی از مطالعه های مربوط به افراد باهوش هیجانی پایین و بالا. 24

یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا: 26

کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن: 26

پیشینه کودک خیابانی و کار. 28

تعریف واژه کودک خیابانی.. 29

عوامل بروز پدیده کودک خیابانی.. 30

نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان. 32

دیدگاه مندلوچ: 32

دیدگاه استرلینگ: 33

دیدگاه السون. 34

دیدگاه فانیت: 34

فصل سوم. 36

طرح پژوهش: 37

جامعه آماری: 37

نمونه وروش نمونه گیری: 37

ابزار پژوهش… 37

روش اجرا 38

روش نمره گذاری.. 38

روش تجزیه وتحلیل: 39

فصل چهارم. 40

فصل پنجم. 46

بحث و نتیجه گیری: 47

پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 48

محدودیت های پژوهش… 49

فایل ورد (word) بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
فهرست منابع. 50

نمونه تست.. 52

لینک کمکی