فایل ورد (word) پاورپوينت رويکردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأکيد بر کشور ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل ورد (word) پاورپوينت رويکردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأکيد بر کشور ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل ورد (word) پاورپوينت رويکردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأکيد بر کشور ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت رويکردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأکيد بر کشور ايران

چکیده
مقدمه
رویکردهای برنامه درسی
رویکرد تجزیه گرا
رویکرد ترکیب گرا
نخبه و نخبه پروی
رویکرد نخبه‌پروری در نظام آموزشی ایران و جهان
چرا نخبگان ایرانی مهاجرت ‌می‌کنند؟
برنامه درسی و نقش آن در تربیت نخبگان
رویکردهای برنامه ‌درسی تجزیه‌گرا و برنامه درسی ترکیب‌گرا در آموزش نخبگان
تمایزهای محیط کار و فعالیتهای تخصصی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
تمایز درمهارت و دانش نخبگان
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت رويکردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأکيد بر کشور ايران

[1] اسکندری، حسین. (1387). برنامه درسی پنهان. تهران انتشارات نشر سیما

[2]خوینژاد،غلامرضا.(1380) روشهای پژوهش در علوم تربیتی. انتشارات سمت

[3] دهخدا،علی اکبر. لغت‏نامه.ج 13،ص 19779،واژهء نخبه.

[4] سالار، محمد.(1383). مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 11 و

[5]شاه آبادی، ابوالفضل؛ کریم کشته، محمد حسین؛ محمودی، عبداله (1385)، بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها (مطالعه موردی ایران)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 39: 81-39

[6]صالحی عمران، ابراهیم (1385)، بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)، نامه علوم اجتماعی، شماره 28: 80-56

[7] میلر، جى.پى(1379).نظریه‏هاى برنامه درسى.ترجمه محمود مهرمحمدى، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها، چاپ اول

[8] مهرمحمدى، محمود(1378-1377).تلفیق در برنامه درسى:تاریخچه، ضرورت، معیارها و اشکال.مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت،بهار

[9] مهر محمدی، محمود.(1380). برنامه های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی). مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س). شماره

[10]مجیدی، اردوان، (1380) نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، نشر ترمه

[11]مجیدی، اردوان، (1386) “مستندات میانی معماری کلان نظام آموزشی کشور برای جامعه اطلاعاتی”، موسسه مطالعات راهبردی فن‌آوری اطلاعات

[12]طایفی، علی (1380)، بررسی علل خروج نیروهای متخصص از کشور و راهکارهای کاهش آن، طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

[13] فتحى و اجارگاه، کوروش.(1377). اصول برنامه ریزى درسى.چاپ اول، انتشارات ایران زمین.

[14] Peacock, Walter Gillis. Greg A. Hoover. 1998. “Divergence and Convergence in International Development: A Decomposition Analysis of Inequality in the World System.” American Sociological Review 53 (4): 838-

چکیده

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است.از طرفی نخبگان را می توان در دو طیف تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا دسته‌بندی نمود. نخبگان تجزیه‌گرا توان و استعدادشان در یک زمینه مشخص علمی و نظری، به صورت محض متمرکز شده و نخبگان ترکیب‌گرا توانائی بروز عملیاتی نخبگی خود را در شرایط بی‌ثبات، متغیّر، و دشوار، در حوزه‌های چند‌زمینه‌ای و بین رشته‌ای، دارند. در مقاله حاضر، زمینه‌های مناسب برای فعالیت نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا با تأکید بر نیاز کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مشخصه‌ها و نیازمندیهای برنامه درسی مناسب برای پرورش نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا در دو طیف برنامه درسی تجزیه‌گرا و برنامه درسی ترکیب‌گرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

کلمات کلیدی: نخبگان تجزیه گرا، نخبگان ترکیب گرا، برنامه درسی نخبه پرور، برنامه درسی تجزیه گرا، برنامه درسی ترکیب گرا

 

مقدمه:

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور[1] با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است. برنامه درسی می تواند با اتخاذ رویکرد مناسب جهت تربیت نخبگانی که بتوانند در انواع محیط ها به کار پرداخته و توانایی های بالقوه خود را آشکار نمایند. برنامه درسی به عنوان یکی از ستون های الزامی سازه علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکرد های تربیتی داشته است. و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته، فرایند های غیر رسمی را در بر گرفته است.(اسکندری، 1387)، ما در این مقاله به بررسی دو طیف از برنامه درسی در آموزش نخبگان می پردازیم و از مزایا و معایب هر کدام سخن به میان می آوریم، با توجه به اینکه در این مقاله روی سخن ما در مورد رویکرد های برنامه درسی است، از تعریف برنامه درسی خودداری نمودیم و آن را به عنوان دانش پیشین خواننده تصور نموده ایم

رویکردهای برنامه درسی:

در یک تقسیم بندی می توان رویکرد های برنامه درسی را به 2 طیف کلی تقسیم نمود، که در این تقسیم بندی از یک سو برنامه درسی تجزیه گرا وجود دارد و از سوی دیگر برنامه درسی ترکیب گرا که در اینجا به توضیح اجمالی هریک از این رویکردها می پردازیم

رویکرد تجزیه گرا:

رویکرد تجزیه گرا یا رویکرد موضوع محور با هدف دستیابى به رشد و تحول شناختى و دانش و اطلاعات موجود در موضوع درسى است(فتحى و اجارگاه، 1377). در این رویکرد دانش درسی به موضوعات کاملا مجزا تقسیم بندی می شوند و هر کتاب درسی به موضوع خاصی می پردازد و آن موضوع  را بررسی می نماید به عنوان مثال وقتی دانش آموز سرکلاس جغرافیا قرار می گیرد، معلم تمام سعی خود را بر آن دارد که فقط موضوعاتی که مرتبط به جغرافیاست به وی بیاموزد، و از طرح مسائل غیر مرتبط با موضوع به طور جدی خودداری می نماید، زیرا وی معتقد است که مسائلی غیر از موضع درسکلاس وی در کلاس های دیگر مطرح می گردد. دانش آموز در این رویکرد توانایی بسیار ضعیفی در ارتباط دادن موضوعات درسی به هم خواهند داشت و در بهره گیری دانش خود در محیط واقعی با مشکل مواجه می گردند. در این رویکرد علاو بر روش سخنرانى، از سایر روش‏هاى آموزشى، همچون مباحثه، کنفرانس، (گزارش شفاهى)، مناظره و مانند آن نیز، در کلاس استفاده مى‏شود).میلر، ترجمه مهرمحمدى، 1379)

رویکرد ترکیب گرا:

در رویکرد ترکیب گرا مفاد درسی به صورت بسته‌هائی ترکیب شده از موضوعات در زمینه‌های مختلف و مرتبط به فراگیران ارائه می‌شود. و موضوعات درسی به عنوان مسائل و مباحثی که کاملا از هم جدا هستند در نظر گرفته نمی شوند. یا به تعبیر دکتر مهر محمدی برنامه درسی ترکیبی، درهم‏آمیختن حوزه‏هاى محتوایى یا موضوعات درسى است که به طور جداگانه و مجزا از یکدیگر در نظام‏هاى آموزشى سنتى در برنامه درسى مدارس گنجانده شده است(مهرمحمدى، 1378) و در برنامه‏هاى درسى تلفیقى دانش‏آموزان ارتباط برنامه‏ها را با زندگى واقعى و عینى در مى‏یابند و توانایى مواجهه با مسایل زندگى در آنها به وجود مى‏آید.(مهرمحمدى، 1380)

 

نخبه و نخبه پروی:

نخبه در لغت به معنی برگزیده،زبده،بهین،انتخاب‏شده هرچیزی‏و یا هر شخص و صاحب فکر و اندیشه‏ای را گویند که دارای توان‏مندی و مهارت فکری و سازمان‏دهی‏ باشد. (دهخدا، ج 13)، به منظور حفظ و حمایت از نخبگان و نظام‏ شایسته‏سالاری و همچنین استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه کشور،ایجاب می‏کندمتناسب با دانش و هنر روز،زیرساخت‏ها و شرایط لازم را برای تقویت و بالندگی شایستگان فراهم سازیم و از سوی دیگر،آسیب‏ها و چالش‏های اساسی را مورد شناسایی قرار داده و در جهت جلوگیری از آفت‏ها و عوامل‏ آسیب‏رسان اقدام شایسته‏ای به عمل آوریم. ( سالار، 1383)، در واقع هر کشوری برای رسیدن به رشد و بالندگی مورد نظر خویش نیازمند توجه ویژه به نخبگان و پروش آنان است، در این راه عوامل زیادی موثر و تاثیر گذار جلوه می نمایند که توجه به آنان امری ضروری در پرورش نخبگان و به ویژه جلوگیری از مهاجرت آنان است، برنامه درسی به عنوان عاملی بسیار مهم نقش مهمی را در این رابطه بازی می نماید

رویکرد نخبه‌پروری در نظام آموزشی ایران و جهان

حمایت از نخبگان و ایجاد فرصت رشد برای آنان، از وظایف مهم نهادهای اجتماعی و به ویژه نهاد تعلیم و تربیت است. این وظیفه گاه به عنوان وظیفه شاخص و محوری در برخی از نظام‌های آموزشی ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، در برخی نظام‌های آموزشی رویکردی جدی به نخبه‌پروری مشاهده ‌می‌شود. در این میان، برنامه درسی به معنای گسترده آن یعنی طرحی جهت آماده کردن مجموعه‌ای از فرصت‌های یادگیری برای افراد تحت تعلیم (خوی نژاد، 1380) از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است. به عبارت دیگر، برنامه درسی ‌می‌تواند امکان تحقق نخبه‌پروری را در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور فراهم بکند. نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، تحت برنامه درسی ویژه‌ای سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند و افرادی را تربیت کنند که در آینده با در دست گرفتن پست‌های مدیریتی و تخصصی، کشورشان را به سوی پیشرفت و توسعه سوق دهند. نظام آموزشی ایران نیز از جمله کشورهایی است که رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد. برگزاری جشنواره‌ها و المپیادهای گوناگون، ایجاد مدارس و دوره‌های ویژه برای دانش‌آموزان تیزهوش و دارای استعدادهای ویژه،‌ برگزاری امتحانات متعدد برای آماده سازی عمومی و تهییج دانش آموزان برای شرکت در المپیادها،‌ و نیز سنجش کیفیت عملکرد نظام آموزشی براساس میزان المپیادی‌های موفق، برخی از نشانه‌های گرایش نظام آموزشی ایران به نخبه‌پروری است. اما مسئله قابل تأمل این است که درصد بسیاری از نخبگان پرورش یافته در ایران، به کشورهای دیگر مهاجرت کرده یا مسائل روحی و روانی متعددی دسته و پنجه نرم می  کنند. در واقع پدیده فرار مغزها تبدیل به یک معزل جهانی شده است و نظریه نظام جهانی[2]یکی از نظریه‌‌های تبیین کننده فرار مغزها است. در این نظریه، سرمایه‌داری تاریخی به عنوان سیستمی تعریف ‌می‌شود که انباشت بی انتهای سرمایه، هدف و غایت اقتصادی است. این سیاست اقتصادی به مبادله فرهنگی نابرابر بین کشورهای پیرامون و مرکز ‌می‌انجامد. در نتیجه این نابرابری، جریان سرمایه خالص زیادی از کشورهای پیرامون به مرکز سرازیر می‌شود. فرایند فرار مغزها نیز قسمتی از فرایند کلی انباشت سرمایه از کشورهای پیرامون به مرکز محسوب می‌شود. بنابراین، در نظریه نظام جهانی تفاوت توسعه اقتصادی در کشورهای پیرامون و مرکز منجر به مهاجرت بین المللی می‌شود. جریان کالاها، خدمات، اطلاعات، سرمایه، و نیروی کار یک رابطه مبادله نامتقارن را بین کشورهای مرکز و پیرامون منعکس می‌کند که به پیشرفت مرکز و پسرفت پیرامون ‌می‌انجامد (Peacock & Hoover, 1998).

چرا نخبگان ایرانی مهاجرت ‌می‌کنند؟

[1]Elitism

[2]System World

لینک کمکی