فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه دارای 373 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه :

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در فایلات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در فایلات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه
فهرست مطالب:

مقدمه:

فصل اول

طرح فایل

-- بیان مساله:

-- اهمیت و ضرورت فایل:

-- فرضیه:

-- اهداف فایل:

-- پیشینه تاریخی:

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران

-- روش شناسی فایل:

-- محدودیتهای فایل:

-- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها:

زن در توسعه

نیروی کاردستمزدی

کارخانه برای کارفرما

کاربرای خود

کاریاوری

کارخانوادگی بدون دستمزد

فصل دوم

کلیات و مبانی نظری فایل

-- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»

-- توسعه با تاکید بر نقش زنان:

-- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه:

رفاه:

فقرزدایی:

برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان:

-- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

--- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

--- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

--- صنایع دستی

---- تاریخچه صنایع روستایی در ایران

---- اهداف ایجاد صنایع روستایی

---- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی

---- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران

-- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان:

-- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی:

-- مسائل و مشکلات زنان روستایی

فصل سوم

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

-- موقعیت، حدود و وسعت:

-- توپوگرافی:

-- اقلیم

--- شرایط اقلیمی منطقه:

--- بارندگی:

--- رطوبت نسبی:

--- تبخیر:

فصل چهارم

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش

-- توزیع و تراکم جمعیت:

-- ساخت جنسی و سنی

-- نیروی انسانی و اشتغال

--- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت:

-- جمعیت و تغییرات آن:

--- میزان موالید در شهرستان تالش:

--- باروری:

--- مرگ و میر:

--- رشد جمعیت در شهرستان تالش:

--- مهاجرت در شهرستان تالش:

-- وضع سواد و کیفیت آموزش

--- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش:

--- آموزش:

--- نهضت سوادآموزی:

-- بهداشت و درمان

-- شاخصهای بهداشتی

فصل پنجم

-- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه

--- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه:

--- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی:

حجم خانوار:

--- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش:

--- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا:

--- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

---- دامداری و پرورش طیور:

---- زنبورداری:

---- نوغانداری:

---- صنایع روستایی:

صنایع تبدیلی – صنایع دستی:

-- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

--- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه:

--- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها:

--- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان:

--- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:

--- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:

-- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست:

فصل ششم

نتیجه گیری:

آموزش زنان = آموزش جامعه

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در ‌های توسعه:

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:

حفظ کیان خانواده:

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی:

سیاستها:

تأمین نیازهای بهداشتی:

ارتقای منزلت زنان روستایی:

فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه
فهرست منابع مأخذ فارسی:

فایل ورد (word) نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه
فهرست منابع و ماخذ لاتین:

لینک کمکی