فایل ورد (word) بررسي تاثير سبک هاي تفکر بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: کارشناسان شرکت خودرو سازي زامياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير سبک هاي تفکر بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: کارشناسان شرکت خودرو سازي زامياد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير سبک هاي تفکر بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: کارشناسان شرکت خودرو سازي زامياد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير سبک هاي تفکر بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: کارشناسان شرکت خودرو سازي زامياد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير سبک هاي تفکر بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: کارشناسان شرکت خودرو سازي زامياد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد میباشد که تعداد آنها 180 نفر است با توجه به کم بودن حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شد که در نهایت بعد جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 123 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و ژانگ 2005 و پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران 2008 قبل از تحلیل مسیر و بررسی فرضیه های آزمون، ویژگیهای فنی ابزارهای اندازه گیری روایی و پایایی پرسشنامه های پژوهش توسط ضرایب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از بارهای عاملی و همچنین ضرایب t توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تاثیر معنادار سبک های تفکر بر نوآوری افراد درون سازمان میباشد.

لینک کمکی