فایل ورد (word) بررسي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي زوج هاي جوان داراي اعتقادات مذهبي مورد مطالعه زوجهاي جوان 20 تا30 ساله شهرک شهيد محلاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي زوج هاي جوان داراي اعتقادات مذهبي مورد مطالعه زوجهاي جوان 20 تا30 ساله شهرک شهيد محلاتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي زوج هاي جوان داراي اعتقادات مذهبي مورد مطالعه زوجهاي جوان 20 تا30 ساله شهرک شهيد محلاتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي زوج هاي جوان داراي اعتقادات مذهبي مورد مطالعه زوجهاي جوان 20 تا30 ساله شهرک شهيد محلاتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي زوج هاي جوان داراي اعتقادات مذهبي مورد مطالعه زوجهاي جوان 20 تا30 ساله شهرک شهيد محلاتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ظهور انواع سبکهای زندگی و بسیاری از فرآیندهای فرهنگی و اقتصادی موثر در ایجاد روش های مختلف زندگی نه تنها توجه بسیاری از جامعه شناسان را به خود جلب کرده بلکه شیوه های ارتباط و پیوند اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به همین منظور، مطالعه پیرامون سبک زندگی و عوامل مهم تاثیر گذار بر آن، مانند دینداری افراد در پژوهش حاضر به عنوان مسیله ی تحقیق مورد نظر قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات بنیادی است، به منظور سنجش روابط میان متغیرهای مطرح شده در چارچوب نظری از روش پیمایش و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در مورد نحوهی اجرای آن نیز، تکمیل پرسشنامه به روش رویارویی ، انجام شده است. جمعیت آماری را زوج های جوان 20 تا 30 ساله با اعتقادات مذهبی، ساکن در شهرک مسکونی شهید محلاتی منطقه یک تهران تشکیل داده است؛ که شامل نمونه 384 نفری می -باشد. در این پژوهش نمونه گیری به روش تصافی هدفمند میباشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت رابطه بین دینداری و سبک زندگی در بین زوجهای جوان با اعتقادات مذهبی است. اساس نظری تحقیق بر نظریه کنش وبر، استوار است. بر اساس مدل سنجش دینداری گلاک و استارک، چهار بعد برای سنجش دینداری در نظر گرفته شده که عبارتند از ابعاد اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی و آگاهی. همچنین به منظور سنجش سبک زندگی افراد، چهار شاخص مدیریت بدن، روابط بین شخصی، هنجارهای مصرف، سرمایه فرهنگی و نحوه استفاده از رسانه های جمعی در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان میدهد از میان متغیرهای مستقل تحقیق که وجود آنها با متغیر وابسته در حد ضعیف تایید شد، بیشترین میزان همبستگی میان دینداری و سبک زندگی است. همچنین فرضیه های رابطهی میان سبک زندگی زوج های مذهبی با، مدیریت بدن، هنجارهای مصرف، سرمایه فرهنگی و نحوه استفاده از رسانه های جمعی اثبات شد. مهمترین دستاورد پژوهش وجود ارتباط میان دینداری و سبک زندگی افراد است. در واقع با کمرنگ شدن اقتدار نهادهای سنتی دینی و رواج انتخابگری فردی در حوزه دین و ترکیبی شدن اصول فکری و عقیدتی افراد، دیگر نهاد دین، تنها عامل اثرگذار بر واکنش افراد نسبت به مسایل مختلف اجتماعی تصمیم گیری ها و نظرات سخنگویان نمیباشد. بر این مبنا در کنار گزاره های دینی، کنش های انتخاب گرایانه افراد در حوزه سبک زندگی از الگوهای فرهنگی نیز تاثیر میپذیرد

لینک کمکی