فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عملکرد مالي، مسيوليت اجتماعي شرکتها و توسعه تامين کنندگان زيست محيطي (شواهدي از شرکتهاي توليدي بزرگ و متوسط استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عملکرد مالي، مسيوليت اجتماعي شرکتها و توسعه تامين کنندگان زيست محيطي (شواهدي از شرکتهاي توليدي بزرگ و متوسط استان گيلان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عملکرد مالي، مسيوليت اجتماعي شرکتها و توسعه تامين کنندگان زيست محيطي (شواهدي از شرکتهاي توليدي بزرگ و متوسط استان گيلان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عملکرد مالي، مسيوليت اجتماعي شرکتها و توسعه تامين کنندگان زيست محيطي (شواهدي از شرکتهاي توليدي بزرگ و متوسط استان گيلان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عملکرد مالي، مسيوليت اجتماعي شرکتها و توسعه تامين کنندگان زيست محيطي (شواهدي از شرکتهاي توليدي بزرگ و متوسط استان گيلان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد مالی، مسیولیت اجتماعی شرکتها و توسعه تامین کنندگان زیست محیطی در شرکتهای تولیدی بزرگ و متوسط استان گیلان میباشد. در راستای تحقق این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه و فرمول کوکران، درنهایت تعداد 220 شرکت به عنوان حجم نمونه جهت انجام تحلیل آماری انتخاب گردیدند. در این پژوهش، عملکرد مالی با استفاده از سه معیار روند نرخ رشد سود، روند نرخ رشد درآمد و روند کاهش هزینه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت سنجش مسیولیت اجتماعی شرکتها نیز از پنج بعد مسیولیت اجتماعی برای کارکنان، مشتریان، محیط، رسانه ها و مشارکت با سازمان های غیردولتی استفاده شده است. همچنین متغیر توسعه تامین کنندگان زیست محیطی با اقتباس از مطالعه بای و سرکیس 2010 و تدوین چند سوال جدید جهت تکمیل آن، اندازهگیری و جهت تعیین روابط بین متغیرها نیز از مدل معادلات ساختاری SEM استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات و تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای SPSSوLISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین توسعه تامین کنندگان زیست محیطی و عملکرد مالی شرکتها رابطه منفی وجود دارد؛ در صورتیکه، بین توسعه تامین کنندگان زیست محیطی با مسیولیت اجتماعی شرکتها و مزیت رقابتی، رابطه مثبت وجود دارد. از طرفی بررسی ها نشان داد که مزیت رقابتی با عملکرد مالی شرکتها نیز در ارتباط است

لینک کمکی