فایل ورد (word) ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان براساس رويکرد ويژگيها مطالعه موردي دانشجويان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان براساس رويکرد ويژگيها مطالعه موردي دانشجويان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان براساس رويکرد ويژگيها مطالعه موردي دانشجويان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان براساس رويکرد ويژگيها مطالعه موردي دانشجويان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان براساس رويکرد ويژگيها مطالعه موردي دانشجويان دانشکده فني و مهندسي گلپايگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بدون شک ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد، بر تمایل آن ها به کارآفرینی تاثیر بسیار زیادی دارد. در رویکرد ویژگیهای شخصیتی و فردی، که ساختارهایی برای تشریح مشخ6صات رفتاری افراد برای کارآفرین شدن است، باید مشخ6صات و ویژگی های افراد را که بر کارآفرین بودن آنها تاثیر میگذارد، مورد توجه و بررسی قرار داد. در واقع این پژوهش با هدف بررسی و سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشکده فن6ی و مهندسی گلپایگان صورت پذیرفته است. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل 633 دانشجوی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-1393 میباشد که با انتخاب یک حجم نمونه و با نمونه گیری تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفتند. از پرسشنامه به منظور گردآوری دادهها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها از دو طریق آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار MINITAB صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که تواناییهای کارآفرینی دانشجویان این دانشکده در سطح قابلقبول و مناسبی قرار دارد. همچنین وجود تفاوت این قابلیت ها در بین اقشار مختلف دانشجویان (پسر، دختر، مجر6د، متاهل، شاغل، غیرشاغل) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی