فایل ورد (word) بررسي اهميت و نقشICT در کارآفريني به منظور توسعه پايدار در مناطق روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اهميت و نقشICT در کارآفريني به منظور توسعه پايدار در مناطق روستايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اهميت و نقشICT در کارآفريني به منظور توسعه پايدار در مناطق روستايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اهميت و نقشICT در کارآفريني به منظور توسعه پايدار در مناطق روستايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اهميت و نقشICT در کارآفريني به منظور توسعه پايدار در مناطق روستايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردها ی مهم و تا ثیرگذار در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبد یل شده است. در سال های اخیر با گسترش ICT ،در عرصه جهانی شاهد تحولات اساسی در زمینه های مختلف به خصوص کارآفر ینی هستیم. اینانقلاب به کشورهای در حال توسعه این فرصت را م ی دهد تا در برخی از زمینه ها از جمله بهبود بهره وری، اشتغال، توسعه شهری و روستایی و کارآفرینی، خود را به سطح کشورهای توسعه یافته نزدیککنند. در این مطالعه، ابتدا به بررس ی مفاه یم خلاقیت، نوآور ی و کارآفرینی پرداخته می شود و سپس نقش ICT را در ک ارآفرینی و اشتغال مورد بحث قرار داده و در ادامه اهمیت و نقش کارآفر ینیدیجیتالی را در دنیای امروز بیان نموده و نگاهی به نقش کارآفر ینیروستایی به منظور توسعه پایدار در روستاها می شود. روش تحقیقدر این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای (اسنادی) کمک گرفته شده است. یافته ها یتحقیق نشان می دهدکه که با بهره گیری صحیح و اصولی از فناور یهای نوین به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینهکارآفرینی می توان به بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصاد ی و رفاهی در مناطق روستایی امیدوار بود و آینده روشنی را برای آن ترسیم نمود. با توجه به یافته ها ی پژوهش، راهکارها یی مانند تکم ی ل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور، ارتقای سطح سواد روستا ییان و آموزش آنان به منظور به کارگیری روش ها و فناوری های نوین و سوق دادن تسهیلات بانکی و حمایت های دولت در مناطق روستا یی به سویکارآفرینان روستایی مستعد فعالیت در دنی ای مجاز ی و ... پیشنهاد می شود.

لینک کمکی