فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کارکنان در صنايع نساجي شهرستان دهق براساس الگوي آنکتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کارکنان در صنايع نساجي شهرستان دهق براساس الگوي آنکتاد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کارکنان در صنايع نساجي شهرستان دهق براساس الگوي آنکتاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کارکنان در صنايع نساجي شهرستان دهق براساس الگوي آنکتاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کارکنان در صنايع نساجي شهرستان دهق براساس الگوي آنکتاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقا کیفیت و کارایی کارکنان سا زمان ها مورد استفاده قرارداد. توسعه روز افزون ابزارهای مبتنی بر این فناوریها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندیهای انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر در اکثر سازمان ها ایجاد شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهرهوری منابع انسانی صنایع نساحی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان دهق استان اصفهان می باشد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی واز لحاظ زمان مقطعی می باشد . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان صنایع نساجی شهرستان دهق می باشد که تعداد آنها در زمان بررسی 2500 نفر بوده است. که از این میان 333 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشهای اانتخاب شدند. برای گرد اوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق ، از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی ان نیز مورد سنجش قرار گرفت استفاده شده است چهار چوب مفهومی و علمی این تحقیق بر اساس الگوی انکتاد می باشد . با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، همبستگی مثبت و معنی داری میان قابلیت های فناوریاطلاعات و کارایی سرمایه و نیروی کار وجود دارد . و تمامی مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل سخت افزار ، نرم افزار واینترنت قادر به پیش بینی متغیر بهره وری کارکنان می باشند . دراین میان سخت افزار بیشترین ترین سهم در تبیین متغیر ملاک یعنی بهره وری کارکنان را دارد. نتایج حاصل از خروجی های لیزرل نشان داد که شاخص های برازندگی ،برازش مدل را مورد تایید قرار می دهند. در این مدل متغیر بهره وری کارکنان از متغیر مستقل فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه های سخت افزار، نرم افزار، اینترنت تاثیر می پذیرد.

لینک کمکی