فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي و ويژگيهاي کيفي خدمات بر وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي و ويژگيهاي کيفي خدمات بر وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي شهر سنندج دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي و ويژگيهاي کيفي خدمات بر وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي شهر سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي و ويژگيهاي کيفي خدمات بر وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي شهر سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي و ويژگيهاي کيفي خدمات بر وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي شهر سنندج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :36

چکیده مقاله:

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عاملحفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدید محیطی، سازمان ها خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقبا کنند. از جمله مسایلی که برای آن اهمیت ویژه ای قایل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایینیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مسیولیت پذیری اجتماعی و ویژگی های کیفی خدمات ، بر وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامهجامعی با 36 سوال استفاده شد . جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ودرجه یک بانکهای ،پاسارگاد ،اقتصاد نوین ,کارآفرین وسامان شهر سنندج تشکیل می دهند. پرسشنامه ها درمیان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردیدند.برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگیاسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزموناین فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه هایآن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار 8 LISREL .استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو عامل مسیولیت پذیری اجتماعی و یژگیهایکیفی خدمات ، دارای ارتباط معناداری با وفاداری می باشند. کیفیت ادراک شده، نتیجه مقایسه انتظارات مشتریان از خدمت و عملکرد واقعی بانک است . مسیولیت پذیری اجتماعی نقش مهمی دروفاداری مشتریان ایفا می نماید. سومین عامل تاثیر گذار بر وفاداری مشتری رضایت مشتری می باشد که از یکسو مستقیما0 بر رویوفاداری تاثیرگذار است و از سوی دیگر بصورت متغیر میانجی میان کیفیت خدمات و وفاداری عمل می نماید. زیرا، تجارب رضایتبخش مشتری از دریافت خدمات کیفی برتر بر نیات آتی وی تاثیر گذاشته و نهایتا0 بر وفاداری وی تاثیر گذار است. افزون بر مدل و الگوی جامع رابطه میان مسیولیت پذیری اجتماعی و ویژگی های کیفی خدمات ، بر وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور، یک مدل اختصاصی جداگانه در بانک های خصوصی نیز ارایه شد. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارایه بهتر خدمات بانکی و افزایش وفاداری مشتریان ارایه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید.

لینک کمکی