فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خلاقيت و نوآوري در افزايش بهره وري کارکنان سازمان کتابخانه آستان قدس رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خلاقيت و نوآوري در افزايش بهره وري کارکنان سازمان کتابخانه آستان قدس رضوي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خلاقيت و نوآوري در افزايش بهره وري کارکنان سازمان کتابخانه آستان قدس رضوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خلاقيت و نوآوري در افزايش بهره وري کارکنان سازمان کتابخانه آستان قدس رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خلاقيت و نوآوري در افزايش بهره وري کارکنان سازمان کتابخانه آستان قدس رضوي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی بود. از آنجایی که بررسی خلاقیت و نوآوری از دیدگاه کارکنان صورت گرفته است ، جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان مذکور به تعداد 84 نفر تشکیل می دهند .نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد که در مجموع تجارب 77 نفر بررسی شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره وری و پرسشنامه خلاقیت و نوآوری تورنس استفاده شد . درتجزیه و تحلیل یافته ها از روش آماری توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین خلاقیت بیانگر و بهره وری کارکنان سازمان رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. و همچنین بین خلاقیت تولیدی و بهره وری کارکنان ساز مان رابطه معنی دار ومثبتی دارد. بین خلاقیت شهودی و بهره وری کارکنان نیز رابطه ای معن ادار و مثبتی وجود دارد. بین خلاقیت اختراعی و بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد(05/0<P)

لینک کمکی