فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش بازاريابي و نوآوري محصول در شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش بازاريابي و نوآوري محصول در شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان سنندج دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش بازاريابي و نوآوري محصول در شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش بازاريابي و نوآوري محصول در شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش بازاريابي و نوآوري محصول در شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان سنندج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه بین هوش بازاریابی و نوآوری محصولات در حوزه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهایکوچک و متوسط شهرستان سنندج که دارای کارت بازرگانی هستندکه تعداد آنها با مراجعه به شرکهای موجود260 نفر م یباشد . ازبین این افراد به روش نمونهگیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 155 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ نحوه جمع آوری دادهها توصیفی ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. برای گردآوری دادهها، از منابع کتابخانه ای و پرسش نامه ها ی استاندارد هوش بازاریابی(ال. ای. کاکیولاتی، ای فرن و نوآوری محصولات(کاتلر) درمقیاس لیکرت استفاده شده است. روایی سوری پرسشنامه و پایایی از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که بین ابعاد هوش بازاریابی با نوآوری محصولات در شرکتهای کوچک و متوسط رابطه معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی